| СР | SR | EN |

Рубрике

Студије и огледи

 

У оквиру ове рубрике објављују се оригинални и прегледни  научни радови из области фолклористике, као и из свих научних дисциплина с којима се фолклор додирује ‒ етнологије, етномузикологије, лингвистичке и културне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука.

 

 

Истраживања и грађа

Рубрика је отворена за теренску грађу и извештаје, укључујући и аудио, видео и фотографску документацију. Фолклористика објављује и друге типове релевантне грађе (архивска и библиографска грађа и сл.).

 

Прикази, рецензије, хроникa

У рубрици се објављују критички прикази научних и стручних публикација, научних скупова, аудио издања, и сл. Издавачи заинтересовани да се њихова издања представе у Фолклористици треба да на адресу уредништва пошаљу два примерка књиге, кратак опис садржаја и биографије аутора.

 

О ЧАСОПИСУ

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србијe које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000). Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету и охрабрује различите теоријске, критичке и компаративне приступе. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу, желећи да подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта и допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.
 

Фолклористика је индексирана у:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org


 

Фолклористика 4/2 (2019)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ
Данијела Поповић Николић, Народни певачи проте Драгутина М. Ђорђевића: Партизанске теме у постфолклорној епској хроници 9‒23
Селена Ракочевић и Здравко Ранисављевић, Стручњаци као медијатори између државе и носилаца пракси нематеријалног културног наслеђа: Номинацијски досије „Коло, традиционална народна игра“ 25‒43
Наташа Диденко, „Балканскиот фестивал на народни песни и игри“ во функција за развој на културниот туризам во Охрид 45‒63

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Зоја Карановић и Весна Ђукић, „Добри смо ти гости дошли, добар смо ти глас донели“: Неколико српских нарoдних божићних песама из Белог Тимока 67–71
Ања Глишовић, Свадба у Новом Пазару и околини: Народне песме и обичаји који претходе венчању 73–110
Јелена Г. Јевтић и Тијана Ј. Милентијевић, Свадба у Сиринићкој жупи 111–121
Јелена Г. Јевтић и Тијана Ј. Милентијевић, Прочка у Сиринићкој жупи 123–129
Бранко Ћупурдија, О биографији и мемоарима Гојка Трбовића-Ћошана 131–139

БИБЛИОГРАФИЈА
Mарко ЂорђевићБиблиографија часописа Прилози проучавању народне поезије 143–208

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Дејан Илић, Српска фолклорна баштина Косова и Метохије 211–217
Бранко Златковић, О усменој и (за)писаној речи 219–225
Дејан Илић, Песме „на међи“ у Босанској вили 227–233
Биљана Сикимић, Етномузиколошки записи из прве половине 20. века 235–242
Ана Савић, Дијахронијско-синхронијски преглед проучавања, утврђивање основа жанра и искорак ка даљим истраживањима предања 243–249
Сања Златановић, Упоредна истраживања словачке и македонске народне баладе 251–254

ХРОНИКА
Младен Станић, Седми међународни научни скуп Удружења фолклориста Србијe 257–259
Monika Kropej Telban, Konferencija o pripovedanju 261–263
Данка Лајић Михајловић, Фолклористички семинар Образовно-културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу 265–268
Иван Златковић, Десетогодишњица награде „Миле Недељковић“ 269–272
Белешке о наградама из области фолклористике, етнологије и етномузикологије 273–277