| СР | SR | EN |

Рубрике

Студије и огледи

 

У оквиру ове рубрике објављују се оригинални и прегледни  научни радови из области фолклористике, као и из свих научних дисциплина с којима се фолклор додирује ‒ етнологије, етномузикологије, лингвистичке и културне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука.

 

 

Истраживања и грађа

Рубрика је отворена за теренску грађу и извештаје, укључујући и аудио, видео и фотографску документацију. Фолклористика објављује и друге типове релевантне грађе (архивска и библиографска грађа и сл.).

 

Прикази, рецензије, хроникa

У рубрици се објављују критички прикази научних и стручних публикација, научних скупова, аудио издања, и сл. Издавачи заинтересовани да се њихова издања представе у Фолклористици треба да на адресу уредништва пошаљу два примерка књиге, кратак опис садржаја и биографије аутора.

 

О ЧАСОПИСУ

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србијe које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000). Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету и охрабрује различите теоријске, критичке и компаративне приступе. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу, желећи да подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта и допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.
 

Фолклористика је индексирана у:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org


 

Фолклористика 2/2 (2017)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

TEMAT: ВОДЕНИ БИКОВИ И ВОДЕНЕ КРАВЕ У УСМЕНИМ ТРАДИЦИЈАМА СВЕТА (ур. Ђорђина Трубарац Матић)
Djordjina Trubarac Matić, Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World 7‒10
Семен Макаров, Хозяин холода и дух озер: водяные быки в якутской мифологии 11‒​25
Татьяна Волдина, Мифологические образы водных духов и обряды поклонения воде у обских угров 27‒​46
Сузана Ђорђевић Пејовић и Бојан Ристић, Водени бик у изворима из Локве: Фолклористички и дијалектолошки осврт 47‒​61
Rossen Rossenov Malchev, Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water bull” (Based on the Material from the Bulgarian regions of Montana and Vratsa) 63‒83

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ
Екатерина Анастасова,
Дерево, молния и история одной миграции 87‒97
Ана Савић, Фолклорна анегдота као извор за реконструкцију слике једног времена  99‒130

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Зоја Карановић и Весна Ђукић,
„Беле птице летеју, пресно млеко носеју“: Неколико заборављених басми из Тимока 133‒139
Марина Стојановић, Породичне приче из Глибаћа (општина Пљевља) 141‒169
Неколико епских песама из збирке Николе Т. Кашиковића Српске народне јуначке пјесме из Босне и Херцеговине (1898), Архив САНУ, Београд, Етнографска збирка, бр. 245, приредила Соња Петровић, 171‒188 

ФИЛИП ВИШЊИЋ У СЕЋАЊИМА И ПРИЧАЊИМА: ПОВОДОМ 250 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (1767–1834–2017), прир. Соња Петровић 
Вук Караџић о Филипу Вишњићу 192‒193
Симо Милутиновић Сарајлија, Дика слијепаца 194‒197
Никола Крстић, Мушицки о Филипу Вишњићу 198‒202
Аноним, К биљешкама о Филипу Вишњићу 202‒203
Ненадовић и Франкл, Варијанте анегдоте о опевању краве 203‒205
Змеановић и Познановић, Вишњић у причањима 206‒211
Аноним, Подизање споменика Филипу Вишњићу у Грку 212‒217
Милосављевић и Познановић, Како је Вишњић ослепео 218‒222
Јован Јовановић Змај о Вишњићу 222‒223

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Зоја Карановић,
О духовној вертикали српске културе 229–255
Соња Петровић, Одабрани чланци Радмиле Пешић 234–236
Соња Петровић, Јубиларни зборник радова о Вуку Караџићу 237–240
Јеленка Пандуревић, Крвца од образа, и томе слично 241–244
Biljana Sikimić, Životna priča Gordane Rajkov 245–247
Младен Марковић, Водич кроз певање из вика 248–250
Dragana Stojanović, Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa 251–255

ХРОНИКА
Смиљана Ђорђевић Белић,
Обележавање Вишњићевог јубилеја 259–260
In memoriam: Валентина Питулић, У спомен на професора Владимира Бована 261–262