| СР | SR | EN |

Рубрике

Студије и огледи

 

У оквиру ове рубрике објављују се оригинални и прегледни  научни радови из области фолклористике, као и из свих научних дисциплина с којима се фолклор додирује ‒ етнологије, етномузикологије, лингвистичке и културне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука.

 

 

Истраживања и грађа

Рубрика је отворена за теренску грађу и извештаје, укључујући и аудио, видео и фотографску документацију. Фолклористика објављује и друге типове релевантне грађе (архивска и библиографска грађа и сл.).

 

Прикази, рецензије, хроникa

У рубрици се објављују критички прикази научних и стручних публикација, научних скупова, аудио издања, и сл. Издавачи заинтересовани да се њихова издања представе у Фолклористици треба да на адресу уредништва пошаљу два примерка књиге, кратак опис садржаја и биографије аутора.

 

О ЧАСОПИСУ

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србијe које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000). Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету и охрабрује различите теоријске, критичке и компаративне приступе. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу, желећи да подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта и допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.
 

Фолклористика је индексирана у:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org


 

Фолклористика 3/1 (2018)

ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

TEMAT: ВОДЕНИ БИКОВИ И ВОДЕНЕ КРАВЕ У УСМЕНИМ ТРАДИЦИЈАМА СВЕТА II (ур. Ђорђина Трубарац Матић)
Djordjina Trubarac Matić
, Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World. Part II 9‒12
José Manuel de Prada-Samper, “I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-creature among the |xam Bushmen and their Modern Descendants 13‒​37
Юлия Викторовна Ляхова, Мотив «бык выходит из озера» в монгольском фольклорe 39‒54
Михаил Гардер, Редкая удача и смертельная опасность: коровы появляются из воды 55‒68
Нина Аксић, Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима 69‒82

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ
Јована Дишић,
Веровање у судбину у записима из Црљенца 85‒122
Јована Тодоровић, Како песници разумеју жртвени обред: „Непочин-поље“ Васка Попе кроз призму „Поетике жртвеног обреда“ Миодрага Павловића 123‒145

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Мирјана Закић,
„Ој, кад ће прођем Шар-планину“: песмом кроз Сиринићку жупу 149‒164
Зоја Карановић, „Не чуди се пијаном, ружном и немој украсти“: веровања у вези са трудноћом, рођењем и болестима малог детета 165‒171
Данијела Поповић Николић, Теренска истраживања усменог стваралаштва у Заплању 173‒183

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Бојана Богдановић, Мали лексикони српске културе 187–189 
Смиљана Ђорђевић Белић, Биље у традиционалним културама Словена 190–198
Младен Марковић, Морфологија српских народних песамa 199–201
Јелена Јовановић и Маја Радивојевић, „Накићај се, Лазаре“ 202–207

ХРОНИКА
Марија Миљковић и Дејан Илић,
Пети међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије 211–218
Милина Ивановић Баришић, Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије 219–223
Барбара Иванчич Кутин и Станка Дрновшек, Академик проф. др Марија Станоник, словеначки књижевни фолклориста, словениста, етнолог 224–228

IN MEMORIAM
Данка Лајић Михајловић,
Сећање на проф. др Драгослава Девића 231–236