| СР | SR | EN |

Рубрике

Студије и огледи

 

У оквиру ове рубрике објављују се оригинални и прегледни  научни радови из области фолклористике, као и из свих научних дисциплина с којима се фолклор додирује ‒ етнологије, етномузикологије, лингвистичке и културне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука.

 

 

Истраживања и грађа

Рубрика је отворена за теренску грађу и извештаје, укључујући и аудио, видео и фотографску документацију. Фолклористика објављује и друге типове релевантне грађе (архивска и библиографска грађа и сл.).

 

Прикази, рецензије, хроникa

У рубрици се објављују критички прикази научних и стручних публикација, научних скупова, аудио издања, и сл. Издавачи заинтересовани да се њихова издања представе у Фолклористици треба да на адресу уредништва пошаљу два примерка књиге, кратак опис садржаја и биографије аутора.

 

О ЧАСОПИСУ

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србијe које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000). Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету и охрабрује различите теоријске, критичке и компаративне приступе. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу, желећи да подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта и допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.
 

Фолклористика је индексирана у:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org


 

Фолклористика 5/1 (2020)

​ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ
Зоја Карановић,
Две српске песме из Белог Тимока о сахрањивању јунака у гори 9–27
Ана Савић, Од сећања до легенде: Теренска грађа као основ за реконструкцију портрета личности једне бајалице и социјалног контекста бајалаштва 29–72
Iрина Коваль-Фучило, Утраченное место в воспоминаниях о принудительном переселении и в социальных практиках 73–88

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Драгољуб Златковић,
Жетварске песме из Пиротског округа 91–120
Ања Глишовић, Свадбене песме и обичаји Новог Пазара и околине 121–168
Магда Миликић, Срдит Марко језди низ Косово: Теренско истраживање о Марку Краљевићу на Косову и Метохији 169–204
Бранко Ћупурдија, Кракарско вече (1993–1997) 205–215

НАУЧНА КРИТИКА
Милош Луковић,
Интердисциплинарни приступ историјату сакупљања, објављивања, вредновања и поређења албанских и српских (јужнословенских) епских песама 219–272

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Селена Ракочевић, Етномузиколошки допринос идентификацији и промоцији музичког наслеђа 275–278
Марија Миљковић, Чувари идентитета 279–289
Дејан Илић, Структура епске песме 291–296
Марко Ђорђевић, Слојевитост симболике јелена у српској обредној лирици 297–300
Смиљана Ђорђевић Белић, Krivopete: tradicija i transformacija 301–303
Дејан Илић и Ана Савић, Фолклор о биљу и биље у фолклору 305–310
Соња Петровић, Пословичко наслеђе у српској периодици 19. века 311–313

ХРОНИКА
Katarina Nikolić,
International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology: Virtual Round Table “Ethnochoreology in the Time of Physical and Social Distancing” and Study Group Business Meeting, 20–21 July 2020 317–321

IN MEMORIAM
Бошко Сувајџић,
Наш велики савременик – Ненад Љубинковић 325–329
Јеленка Пандуревић, In memoriam – Љубомир Зуковић 331–333
Дејан Крстић, Сећање на Љубишу Рајковића Кожељца 335–341
Дејан Крстић, У спомен на Голуба Радовановића 343–348