| СР | SR | EN |

Mafahabl – selo sreće

Mafa Habla – The Village of Happiness


Фолклористика 2/1 (2017): 141‒150
Аутор: Aлександар Репеџић
Текст: PDF

 

U prilogu je dat sažet osvrt na etnografska istraživanja Čerkeza s Kosova koji danas žive u Republici Adigeji u selu Mafahabl. Nakon kratkog istorijskog uvoda autor govori o poseti Nacionalnom muzeju Adigeje i Nacionalnom muzeju u Majkopu, te se osvrće na boravak u selu Mafahabl (Mafa Habla, „selo sreće“). Opisani su i neki zanimljivi elementi tradicijske kulture Čerkeza (npr. verovanja u vezi s ognjištem, predanja o kovačima i kovačkom zanatu, napomene o tradicionalnom socijalnom sistemu i sl.). U izlaganje su uključena i predanja o dolasku na Kosovo (u selo Donje Stanovce) i priče o migracijama kao bitni elementi usmene istorije ove zajednice. 
Ključne reči: Čerkezi, Kosovo, Adigeja, migracije, folklor, usmena tradicija, usmena istorija 

 

The author presents an overview of ethnographic field research of the Kosovo Cherkess (Circassians) who live in the Republic of Adygea (Russia). After a brief historical introduction, the author describes several interesting items of the Ethnographic and Historical collections of the National Museum in Maykop and offers his own view of the village of Mafa Habla (‘the Village of Happiness’). The travelogue includes ethnographic observations on some elements of traditional Cherkess culture (beliefs about hearth, blacksmithing and weapons, masks, herbs, notes on traditional social system, etc.), and stories and legends of settlement and migrations, which play important role in oral history of the Kosovo Cherkess community. 
Key words: Cherkess (Circassians), Kosovo, Adygea, migrations, folklore, oral tradition, oral history