| СР | SR | EN |

„Ћитна ћита проговара“: Неколико заборављених песама из Тимока

“Adorned nosegay speaks”: Several forgotten Songs from Timok in Serbia


Фолклористика 2/1 (2017): 101‒107
Аутори: Зоја Карановић и Весна Ђукић
Текст: PDF

 

Ауторке су боравиле на терену у селима око Белог Тимока у Тимочкој Крајини у неколико наврата 1997. и 1998. године. Том приликом забележиле су око 250 песама које као књигу припремају за штампу. Овде је представљена казивачица Љубица Божић из села Равна (рођена 1909, умрла пре неколико година, била је писмена, завршила четири разреда основне школе). Од Љубице Божић забележено је седамнаест песама 2. новембра 1997. године. Казивачица је песме говорила, понекад би понешто и запевала. Како је том приликом рекла, песме је певала у младости. А отац јој је био свирац: „Башта ми бил свирац. Oд башту сам имала Лиру [неку од популарних штампаних песмарица]. У њу су биле млого песме и химне, али сам њи заборавила.“
Кључне речи: лирске народне песме, обредне песме, сватовске песме, љубавне песме, седенћарске песме, Бели Тимок, Равна, Тимочка Крајина


In field research conducted in villages in the region of Beli Timok in Timočka Krajina in Eastern Serbia, in 1997–1998, the authors recorded some 250 folk songs from various singers. From this collection the authors present seventeen lyric folk songs, interpreted by Ljubica Božić from Ravna (b. 1909). Ljubica recited or sang the songs, and sometimes she described the context and performance. A selection of her repertoire includes different traditional calendar-ritual songs, wedding and love songs, and songs that were usually sang during women’s evening gatherings.
Key words: lyric folk songs, ritual songs, wedding songs, love songs, Beli Timok, Ravna, Timočka Krajina