| СР | SR | EN |

Одгој и заштита деце у народној традицији Жупе александровачке

Traditional Child-rearing and Childcare Practices in Župa of Aleksandrovac in Serbia


Фолклористика 2/1 (2017): 109‒115
Аутор: Бранко Златковић
Текст: PDF

 

Разговор са Љубинком Себић, рођеном Пајић (1931), из села Латковца код Александровца у Жупи александровачкој, вођен је 16. августа 2011. године у Латковцу. Приложени транскрипти представљају део обимнијег теренског материјала који је прикупљен у оквиру рада на пројектима Истраживање нематеријалног културног наслеђа Жупе и Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду (178011), у организацији Завичајног музеја Жупе из Александровца, а под покровитељством Министарства културе Републике Србије. За ову прилику издвојени су одломци о одгоју и заштити деце у народној традицији Жупе александровачке. 
Кључне речи: Жупа александровачка, деца, одгој, заштита, народни обичаји, народна предања и веровања, народна медицина, бајање, усмена казивања 

 

The author presents transcripts of the interview with Ljubinka Sebić (born in 1931) from Latkovac (near Aleksandrovac, the Rasina District, Central Serbia), recorded in 2011 in Župa. Selected fragments are folk legends and beliefs about dragon child and evil eye, and narratives of customs, traditional medicinal practices and healing rituals related to childcare. 
Key words: Župa of Aleksandrovac, children, childcare, protection, folk customs, folk legends and beliefs, traditional medicine, charms, oral narratives