| СР | SR | EN |

Слике које говоре (белешке са пута у Сохраи селима)


Фолклористика 1/1 (2016): 127‒140
Аутори: Зоја Карановић и Rabindranath Sarma
Текст: PDF