| СР | SR | EN |

Jezički pejzaž Karaševaka: nagrobni spomenici

Karaševo Linguistic Landscape: Funeral Monuments


Фолклористика 1/2 (2016): 43‒63
Аутор: Биљана Сикимић
Текст: PDF

 

Rad sebavi jezičkom i folklorističkom analizom natpisa na nadgrobnim spomenicima seoskih grobalja u oblasti Karaševa u Rumuniji. U pitanju su groblja u Karaševu, Klokotiću, Ravniku, Nemedu i Vodniku, čije je dokumentovanje obavljeno tokom oktobra i novembra 2015. godine. Postojeći natpisi na spomenicima omogućavaju sociolingvistički uvid u diglosiju Karaševaka: sa jedne strane stoje lokalni karaševski govori koji nikada nisu imali funkciju standardnog jezika, a sa druge – ranije srpskohrvatski, a posle 1989. sve više standardni hrvatski jezik, koji je istovremeno i službeni jezik Katoličke crkve u svim karaševskim naseljima. U radu se izdvajaju i neke funerarne formule zapisane na spomenicima, koje se mogu analizirati kao svojevrsne karaševske folklorne formule.
Ključne reči: Karaševci, nadgrobni spomenici, jezički pejzaž, folklorna formula

 

The paper deals with linguistic and folkloristic analysis of inscriptions on tombstones in rural cemeteries in the Karaševo/Carașova area in Romania. Researched were cemeteries at Karaševo/Carașova, Klokotić/Clocotici, Ravnik/Rafnic, Nemed and Vodnik/Vodnic, documentation being fulfilled during October and November 2015. Existing inscriptions on monuments provide insight into the sociolinguistic diglossia of Karaševo people: on one side are Karaševo local vernaculars − they have never had the function of a standard language, and on the other − Serbocroatian, and after 1989 standard Croatian language, which is also the official language of the Catholic church in all Karaševo settlements. The paper points out some funeral formulas written on the monuments that can be analyzed as typical folk Karaševo formulae.
Key words: Karaševo/Carașova, funeral monuments, linguistic landscape, folklor formula