| СР | SR | EN |

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

REVIEWS


Фолклористика 1/2 (2016): 115‒131
Аутори:
Зоја Карановић
Марина Младеновић Митровић
Биљана Сикимић
Данијела Поповић Николић

Текст: PDF

 

Зоја Карановић, Жан­ров­ско-по­е­тич­ка ис­тра­жи­ва­ња оно­стра­ног све­та (Данијела Поповић Николић, Други свет: студије о демонолошким предањима и тужбалицама. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016, 163 стране) 115‒131

Марина Младеновић Митровић, Померање маргине (Бранко Златковић, Мале приче о Вуку Караџићу (од 1787. до 1824). Београд: Институт за књижевност и уметност, 2015, 225 стрaна) 122‒124

Биљана Сикимић, Женска биографска прича (Ankica Dragin, Životna priča kao metod beleženja rodnih aspekata istorije žena: Mađarica sa Telepa. Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova, 2015, 170 strana) 125‒126

Данијела Поповић Николић, Прочитати слику у дрвету (Немања Радуловић, Слике, формуле, једноставни облици. Београд: Чигоја штампа, 2015, 233 стране) 127‒131