| СР | SR | EN |

„Беле птице летеју, пресно млеко носеју“: Неколико заборављених басми из Тимока

“White birds fly, they carry raw milk”: Several forgotten charms from Timok (Serbia)


Фолклористика 2/2 (2017): 133‒139
Аутори: Зоја Карановић и Весна Ђукић  
Текст: PDF

 

Зоја Карановић и Весна Ђукић боравиле су на терену у делу Тимочке Крајине, у селима око Белог Тимока, у неколико наврата 1997. и 1998. године. Том приликом забележиле су око 250 песама и неколико басми, што се као књига припрема за штампу. Овде су представљене варијанте басми од урока/почудишта, подљуте, страха, пљуске, забележене од четири бајалице: Љубице Пујић из Ошљана, Добросаве Нешић из Корита, Jоване Koстић и Марије Тодоровић из Новог Корита. Хвала им!
Кључне речи: басме, варијанте, бајање, Тимочка Крајина, теренско истраживање 
 

During the field research in the Timok region in Eastern Serbia in 1997 and 1998, Zoja Karanović and Vesna Djukić recorded about 250 folk songs and several charms. For this contribution, the authors have selected text variants of the charms (basme) against the evil eye (od urok, počudište), against blisters around wound (od podljut), against fright (od stra), and against swelling (od pljusku). The charms have been recorded from four charmers: Ljubica Pujić from Ošljane, Dobrosava Nešić from Korito, Jovana Kostić and Marija Todorović from Novo Korito.
Key words: charms, text variants, charming practice, Timočka Krajina (Serbia), field research