| СР | SR | EN |

Неколико песама из рукописне збирке Николе Т. Кашиковића „Српске народне јуначке пјесме из Босне и Херцеговине” (1898)

Several epic songs from the manuscript collection “Serbian Heroic Folk Songs from Bosnia and Herzegovina” (1898), written down by Nikola T. Kašiković


Фолклористика 2/2 (2017): 171‒188
Приредила: Соња Петровић
Текст: PDF

 

У прилогу се објављује шест епских песама из рукописне збирке Николе Т. Кашиковића Српске народне јуначке пјесме из Босне и Херцеговине (1898), Архив САНУ, Београд, Етнографска збирка, бр. 245 (бр. 9, Царица Милица поклања шћер Милошу; бр. 10, Вук Бранковић опада војводе; бр. 63, Марко Краљевић и Милош Обилић; бр. 65, Одломак косовске пјесме; бр. 75, Одломак косовске пјесме; бр. 92, Косовски одломак).
Кључне речи: Никола Т. Кашиковић, српске епске народне песме, Босна и Херцеговина, Косовски бој, рукописна грађа, Архив САНУ 
 

Six epic songs from the manuscript collection “Serbian Heroic Folk Songs from Bosnia and Herzegovina” (1898), written down by Nikola T. Kašiković, Archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, The Ethnographic collection, No. 245, are published (No. 9, Tsaritsa Milica gives her daughter away to Miloš [Obilić]; No. 10, Vuk Branković defames the dukes; No. 63, Marko Kraljević and Miloš Obilić; No. 65, The Battle of Kosovo Fragment; No. 75, The Battle of Kosovo Fragment; No 92, The Battle of Kosovo Fragment).
Key words: Nikola T. Kašiković, Serbian epic folk songs, Bosnia and Herzegovina, The Battle of Kosovo 1389, manuscript collection, Archives of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade