| СР | SR | EN |

Породичне приче из Глибаћа (општина Пљевља, Црна Гора)

Family stories from Glibaći (Pljevlja Municipality, Montenegro)


Фолклористика 2/2 (2017): 141‒169
Аутор: Марина Стојановић
Текст: PDF

 

Теренска збирка из Глибаћа (општина Пљевља) Марине Стојановић, студенткиње Групе за српску књижевност и језик с компаратистиком на Филолошком факултету у Београду, прикупљена је 2006/2007. године. Марина Стојановић је забележила различите врсте прозе (шаљиве приче, анегдоте, легенде, предања, приче из живота) од свог деде Новака Петровића (1934–2012) и своје бабе Анђелије Петровић (1942), рођене Радовић. Уз снимљене разговоре Марина Стојановић приложила је основне биографске податке о саговорницима и о лицима која се у причама помињу. Снимљени разговор био је претходно припремљен и осмишљен. Ауторка збирке предложила је могуће теме, углавном оне о којима је раније слушала у породици, па је снимање текло према утврђеном плану, што се из разговора и види. Збирка се објављује интегрално, а метаподаци с незнатним скраћењима. Наслове прича дала је ауторка збирке.
Кључне речи: народне приповетке, шаљиве приче, анегдоте, предања, легенде, приче из живота, Глибаћи (општина Пљевља, Црна Гора), теренско истраживање
 

Marina Stojanović, a student at the University of Belgrade, Faculty of Philology, has recorded various types of prose narratives (folk tales, humorous tales, anecdotes, traditions, legends, and life stories) from her grandfather Novak Petrović (1933–2012) from Glibaći (Pljevlja Municipality, Montenegro), and from her grandmother Andjelija Radović Petrović (b. 1942), in 2006/2007. The field collection is accompanied by biographical notes about tellers and some persons mentioned in the narratives.
Key words: folk tales, humorous tales, anecdotes, traditions, legends, life stories, Glibaći (Pljevlja Municipality, Montenegro), field research