| СР | SR | EN |

Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима

Variants of Narratives on Water Bulls in Southwestern Serbia and Culturally Related Areas


Фолклористика 3/1 (2018): 69‒82
Аутор: Нина Аксић 
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2018.3.1.4

 

У раду се разматрају псеудоетиолошко предање о воденој крави и етиолошко о воденом бику, која смо чули на Пештерској висоравни. Приложена је необјављена приповетка Рамиза Шаћировића инспирисана другим предањем. Циљ нам је да представљањем овог новог материјала с терена дамо допринос истраживању места воденог бика у демонолошком систему југозападне и јужне Србије, као и дела Црне Горе, где је до сада забележен мали број предања о овом демонском бићу. Материјал се пореди са до сада објављеном грађом забележеном на поменутом простору, али и у другим деловима Србије и Балкана. Приложена је мапа ареала у коме су до сада забележена казивања о воденом бику на територији југозападне Србије и блиских граничних области, што може бити од користи при одабиру локација за будућа истраживања на овој територији.
Кључне речи: водени бик, водена крава, југозападна и јужна Србија, етиолошко предање

 

The paper is based on presenting and analyzing new folkloric material about water bulls and cows: two legends (one etiological and other pseudoetiological) and a short-story inspired by the first one. By presenting this material, we tried to give our contribution to the research of narratives about water bulls on the territory of southwestern and southern Serbia and a part of Montenegro, where scarce folkloric material of that kind has been found. The presented material is observed in the context of folkloric materials previously published and collected in the mentioned region and in other parts of Serbia. At the end of the paper, a map of the area in which the discussed materials have been recorded is offered, which can be useful for future research of the topic.
Key words: water bull, water cow, southwestern Serbia, etiological legend