| СР | SR | EN |

Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World. Part 2

Водени бикови и водене краве у усменим традицијама света II


Фолклористика 3/1 (2018): 9‒12
Аутор: Ђорђина Трубарац Матић
Текст: PDF