| СР | SR | EN |

Демонолошка предања и веровања из Новог Пазара и Рашке

Demonological Legends and Belief Narratives from Novi Pazar and Raška (Southwestern Serbia)


Фолклористика 3/2 (2018): 157‒164
Аутор: Бојана Ђурковић
Текст: PDF

 

У овом прилогу саопштена су демонолошка предања и веровања из Новог Пазара и Рашке која је забележила Бојана Ђурковић, студенткиња Српске књижевности с општом књижевношћу на Филолошком факултету у Београду. Бојана Ђурковић је 23. фебруара 2008. у Новом Пазару интервјуисала своје блиске рођаке: Ђорђа Милојевића (рођен 1924. у Новом Пазару) и Јелицу Максимовић (рођена 1958. у селу Трнавци, општина Нови Пазар). Наредног дана, 24. фебруара 2008, Бојана Ђурковић снимила је у Рашкој и рођаку Бранку Никодиновић (рођена 1950. у Новом Пазару). Грађа је прикупљена у оквиру израде фолклорног пројекта из Народне књижевности. Неколико дана пре снимања саговорници су били упознати с темом фолклорног пројекта и припремили су се да казују о личном искуству везаном за контакте с оностраним. Збирка је снимљена дигиталним фотоапаратом, а видео снимак, транскрипт и протокол чувају се на Филолошком факултету у Београду.
Кључне речи: теренско истраживање фолклора, Нови Пазар, Рашка, демонолошка предања, приче о личном исксутву, народна веровања
 

The contribution contains various demonological legends and belief narratives from Novi Pazar and Raška (Southwestern Serbia), collected by Bojana Djurković in February 2008. Three interlocutors: Djordje Milojević (b. 1924 in Novi Pazar), Jelica Maksimović (b. 1958 in Trnavci near Novi Pazar) and Branka NIkodinović (b. 1950 in Novi Pazar), were interviewed about their personal experiences and traditional knowledge about supernatural and demonological beings and spirits, and contacts with the dead.
Keywords: folklore fieldwork, Novi Pazar, Raška, demonological legends, personal experience narratives, belief legends