| СР | SR | EN |

Разна фолклорна грађа из Баваништа

Various Folklore Material from Bavanište (Serbia)


Фолклористика 3/2 (2018): 157‒164
Аутор: Ана Вранић
Текст: PDF

 

У овом прилогу доноси се различита грађа коју је за фолклорни пројекат, израђен у оквиру предмета Народна књижевност на Филолошком факултету у Београду, забележила Ана Вранић, студенткиња Српске књижевности с општом књижевношћу. Ана Вранић је интервјуисала три саговорнице родом из Баваништа (општина Ковин): своје две рођаке, Невену Вранић (1937) и Милку Радић (1927) и пријатељицу Ђурђевку Станимиров (1925). Саговорнице су пре снимања упознате с темом фолклорног пројекта и замољене су неколико дана пре доласка истраживача да се припреме. Саговорнице су казивале живо и спонтано о различитим фолклорним темама: бајању, вилама (М. Радић), лазарицама, додолама, предсказивању суђеника, обичајима приликом усељења у нову кућу, необичном кротиоцу паса (Ђ. Станимиров), малим људима – ђаволима, врачању, другању и љуљању на Белу недељу и игри шапца-лапца (Н. Вранић). Збирка је снимљена 24. фебруара 2008. године дигиталном камером, а видео снимак, транскрипт и протокол чувају се на Филолошком факултету у Београду.
Кључне речи: теренско истраживање фолклора, Баваниште, народна предања, народна веровања, бајања, народни обичаји, народне игре
 

Ana Vranić collected various folklore material from Bavanište (South Banat, Serbia) in February 24th 2008. Three interlocutors were interviewed and different folklore themes were discussed. Milka Radić (1927) narrated about charming and fairies (vila, a female spirit), Djurdjevka Stanimirov (1925) told about rituals performed on St. Lazarus Day and dodola’s performance; about love charms; traditional practices concerning building a house or moving into a new home, and an unusual dog tamer. Nevena Vranić (1937) gave an account of little people – devils, charming practices, as well as traditional carnival customs performed on Bela Nedelja (Shrovetide).
Keywods: folklore fieldwork, Bavanište (Serbia), folk legends, folk beliefs, charming, folk traditions, folk games