| СР | SR | EN |

Причања из Горње Каменице

Narratives from Gornja Kamenica (Knjaževac, Serbia)


Фолклористика 3/2 (2018): 137‒156
Аутор: Милица Цветковић
Текст: PDF

 

У прилогу је саопштена теренска грађа прикупљена 30–31. марта 2017. у Горњој Каменици (општина Књажевац). Саговорници: Босиљка Гаврић (1932) и њена ћерка Борица Ранђеловић (1951), Радуника Николић (1935), Божидар Тома Живановић (1940) и Младен Павловић (1943) из Горње Каменице говорили су истраживачу о историји села у периоду окупације у Другом светском рату, као и о властитим сећањима на школовање, рад и свакодневицу, традиционални
начин живота, запослење, склапање брака и стварање породице.
Кључне речи: Горња Каменица (Књажевац), теренско истраживање, усмена историја, животне приче

 

The author presents field material gathered from four respondents, natives of Gornja Kamenica near Knjaževac, South-Eastern Serbia, on 30th and 31st March 2017. Respondents: Bosiljka Gavrić (1932) and her daughter Borica Randjelović (1951), Radunika Nikolić (1935), Božidar Toma Živanović (1940) and Mladen Pavlović (1943) from Gornja Kamenica told about the history of the village in the period of German and Bulgarian occupation in the World War II, and about their own recollections concerning their schooling, work and daily life, traditional way of living, employment, marriage and starting the family.
Keywords: Gornja Kamenica (Knjaževac, Serbia), field research, oral history, life stories