| СР | SR | EN |

4/1 (2019)


ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ
 

ФОЛКЛОР ПОГРАНИЧЈА: ТЕРЕНСКА И КАБИНЕТСКА ИСТРАЖИВАЊА (ур. Андреј Б. Мороз)
Ольга В. Белова и Андрей Б. Мороз, Народное православие на пограничье: Обряд Свеча и его версии 9‒61
Татьяна В. Володина, Белорусские заговоры от нарядки: сюжетно-образная и ареальная характеристика, севернорусские параллели 63‒96
Анна А. Иванова, Конфессиональная культура в условиях этнокультурного пограничья 97‒127
Биљана Сикимић, Истраживач на граници: „Нећемо о политици“ 129‒150
Željko Predojević, Slika drugih na primjeru usmene književnosti Hrvata iz južne Baranje 151‒178
 

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ
Ана А. Плотникова, „Вилинске песме“: анализа једног митолошког мотива на основу новијих теренских истраживања 181‒192
Anne Solomon, Rain Stories: Interpreting Water Beings in the Folklore of the Southern African Khoisan and their Descendants 193‒210
Frog, Approaching Ideologies of Things  Made of Language: A Case Study of a Finno-Karelian  Incantation Technology 211‒257
 

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Даница Б. Ђокић, Теренска истраживања у Топлом Долу: Фолклор и усмена историја 261–287
Зоја Карановић и Juhi Kumari, Белешке са пута по Харијани 289–309 
 

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Даница Јовић,
Демонолошка предања из Истре 313–316
Селена Ракочевић, Субјектно центрирана музичка етнографија народног уметника Добривоја Тодоровића 317–320
Татјана Томић,Дијахронијско и синхронијско изучавање плеса 321–323 
 

ХРОНИКА
Дејан Илић, Шести међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије 327–333