| СР | SR | EN |

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

REVIEWS


Фолклористика 4/1 (2019): 313‒323


Аутори:
Даница Јовић
Селена Ракочевић
Татјана Томић

Текст: PDF

 

Даница Јовић, Демонолошка предања из Истре (Evelina Rudan, Vile s Učke: žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016) 313–316


Селена Ракочевић, Субјектно центрирана музичка етнографија народног уметника Добривоја Тодоровића (Мирјана Закић, Душом и фрулом: Добривоје Тодоровић. Београд: Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности) 317–320


Татјана Томић, Дијахронијско и синхронијско изучавање плеса (Дуња Њаради, Књига о плесу: Традиције, теорије, методи. Београд: Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“, 2018) 321–323