| СР | SR | EN |

Прочка у Сиринићкој жупи

Pročka (White Shrovetide, the Eve of Lent) in the Sirinić District


Фолклористика 4/2 (2019): 123‒129
Аутори: Јелена Г. Јевтић и Тијана Ј. Милентијевић
Текст: PDF

 

На подручју Сиринићке жупе сачуван је обичај познат као Свадба Краљевића Марка или Прочка, везан за Белу недељу. Припремама и извођењу овог ритуала ауторке су присуствовале у Готовуши и Штрпцу 2016. године. Саговорница Цвета Станојевић (рођена 1930. године у Битињи, удата и живи у Јажинцу) детаљно објашњава симболику празника, говори о прављењу кумбара (свежањ осушене коре дрвета, причвршћен на врх штапа и запаљен), паљењу ватри. Сећања на овај обичај забележена су и од сеоског пароха, оца Синише Миленковића. Песме су бележене током извођења обредно-обичајних радњи, а део текстова казивали су чланови мушке певачке групе КУД-а
Кључне речи: Прочка (Свадба Краљевића Марка), вучари, обредна лирика, Сиринићка жупа, теренска истраживања
 

The paper presents the results of field research of a Serbian custom Pročka (White Shrovetide, the Eve of Lent) or The Wedding of Marko Kraljević, which is performed on Bela nedelja (White Shrovetide) in the Sirinić district (Šar Mountains region). Research was conducted in 2016, when two collocutors were interviewed: Cveta Stojanović (b. 1930, Bitinja, living in Jažinac) and Father Siniša Milenković. The elements of the custom are presented: masking, making and burning kumbara (a bundle of dried bark attached to the top of a stick and ignited), setting ritual fire in the village, as well as the lyrics of the folk songs.
Keywords: Pročka, masking, ritual fire, folk songs, Sirinić district, fieldwork