| СР | SR | EN |

Жетварске песме из Пиротског округа

Harvest Songs from the Pirot District (Southern and Eastern Serbia)


Фолклористика 5/1 (2020): 91–120
Аутор: Драгољуб Златковић
Текст: PDF

 

У прилогу се доноси 114 жетварских песама забележених у периоду од 1995. до 2019. године на подручју Пиротског округа и околине. Неке од сакупљених песама певане су и у другим приликама, приликом пољског рада и на седенћама. Поједини мотиви песама записани су у варијантама. Уз сваку песму назначени су подаци о певачима, а понегде су дате напомене певача о околностима певања или објашњења садржине песама. 
Кључне речи: српска народна лирика, жетварске песме, Пиротски округ, Србија, теренско истраживање 
 

In the period 1995‒2019, Dragoljub Zlatković had recorded 114 harvest songs in the Pirot District (Southern and Eastern Serbia). Some harvest songs were sung during other celebrations and occasions, e.g. while working in the field or on sedenća (a vigil, an evening gathering of Serbian peasant women). A number of songs were varied and several variants of the same motif had been noted down. Zlatković provided singers’ names, and sometimes their comments or explanations of the song content.
Keywords: Serbian folk lyric, harvest songs, the Pirot District (Southern and Eastern Serbia), field research