| СР | SR | EN |

Од сећања до легенде: Теренска грађа као основ за реконструкцију портрета личности једне бајалице и социјалног контекста бајалаштва

From Memories to Legend: Fieldwork as a Basis for the Reconstructing of a Portrait of a Charmer and Social Context of Charming


Фолклористика 5/1 (2020): 29–72
Аутор: Ана Савић
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.1.2 

 

У раду се разматрају причања из живота забележена у селу Рибаре код Крушевца у периоду од 2012. 2018. године од саговорника Цвете Милић (р. 1952), Мирољуба Савића (р. 1952) и Миодрага Ристића (р. 1942). Саговорници су изнели сећања на познату сеоску бајалицу и видарицу Негосаву Негу Ристић из села Рибаре. Говорили су о Негином животу, личности, мотидима лечења, магијском знању и бајалачкој пракси. Испитује се природа ових причања и начин на који она међусобним дотицајем формирају легенду о животу и личности бајалице. Указује се и на однос сеоске заједнице према бајалици и разматра социјални контекст бајања и народног лечења у патријархално-руралној заједници.
Кључне речи: бајалица, бајање, народна медицина, народно лечење, причање из живота, теренско истраживање, Рибаре (Крушевац), Србија
 

The article discusses a series of narratives recorded in the village of Ribare near Kruševac (central Serbia) in the period 2012‒2018, told by Cveta Milić (b. 1952), Miroljub Savić (b. 1952) and Miodrag Ristić (b. 1942). The interlocutors remembered a well-known local healer and charmer, Negosava Ristić. They recalled various events from her life and comented on her personality, her healing methods and medical skills, and knowledge of conjuring. Narrated memories, combined together, compose a story of the charmer, her personal traits, beliefs and religiosity, ethics, healing and conjuring practice, her social position and influence. The paper also shows the social context of charming and natural healing, as well as the position of the charmer in the patriarchal-rural community.
Keywords: charmer, charming, healing, folk medicine, life stories, fieldwork, Ribare (Kruševac), Serbia