| СР | SR | EN |

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

REVIEWS


Фолклористика 6/1 (2021): 185–215

 

Аутори:
Дејан Илић
Магда Миликић
Марко Ђорђевић
Младен Марковић
Анастасија Живковић
Соња Петровић
Текст: PDF

 


Дејан Илић, Обичаји и песме Срба у Турској (Обичаји и песме Срба у Турској, у Призрену, Пећи, Морави и Дебру. Прир. Валентина Питулић и Бошко Сувајџић. Београд, Нови Сад: Удружење фолклориста Србије, Службени гласник, Матица српска, 2020, 613 стр.) 185–191


Магда Миликић, Болест из угла хуманистике (Између здравља и болести: Поглед са Балкана. Ур. Сања Лазаревић Радак. Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2019, 220 стр.) 192–196


Марко Ђорђевић, Студија о симболици воде у јужнословенској усменој лирици (Ана Вукмановић, У трагању за извир-водом: Слике воде у јужнословенској усменој лирици. Нови Сад: Академска књига, 2020, 292 стр.) 197–201


Младен Марковић, Певање из вика (Димитрије О. Големовић, Сања Радиновић, Певање из вика: Методски практикум. Нова Варош: Друштво за неговање традиционалног певања извика, 2020, 103 стр.) 202–204


Анастасија Живковић, Књига о манифестацијама посвећеним Светском дану Српског кола (Традиционални плес у Србији 2020. XII Фестивал златних ансамбала Србије и Светски дан Српског кола. Ур. Селена Ракочевић. Нови Сад: Савез културно-уметничких друштава Србије: Српско културно-уметничко друштво „Железничар“, Фолклорни ансамбл „Вила“, 2020, 160 стр.) 205–210


Соња Петровић, Усмене историје у избору Драгослава Симића (Драгослав Симић, Гласом писана историја, Београд: Clio, 2018, 634 стр.) 211–215