| СР | SR | EN |

Делатност Комисије за фолклористику при Међународном комитету слависта

Activity of The Commission on Folklore of The International Committee of Slavists


Фолклористика 6/1 (2021): 97–106
Аутор: Дејан Ајдачић
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2021.6.1.4

 

У раду се укратко осветљавају историја Комисије за фолклористику при Међународном комитету слависта од стварања 1963. године до данас и начела делатности комисије. Указује се на активности Комисије за фолклористику у периоду од 2018. до 2021. и планиране активности до Седамнаестог конгреса слависта 2023. године, конкретно: састав комисије, билтен Slavistická folkloristika, сајт, одржане и планиране конференције, разговори о књигама, циклуси предавања, рад група и др.
Кључне речи: славистика, славистичка фолклористика, Комисија за фолклористику, Међународни конгрес слависта, конгреси слависта

 

Commission on Folklore was founded in 1963 within the International Committee of Slavists, and this paper presents a concise survey of its history and its basic principles. In focus are the actions of the Commission on Folklore in period from 2018 to 2021, as well as activities planned for the 17th Congress of Slavists in 2023 – namely: members of the commission, its bulletin Slavistická folkloristika, website, held and planned conferences, discussions on books, lecture series, group activities, etc.
Keywords: Slavistics, Slavic folklore studies, Commission on Folklore, International Committee of Slavists, congress of Slavists