| СР | SR | EN |

АУТОРИ


Андрић, Невена
Савремена култура Рома у Србији: ромски хипхоп, Фолклористика 1/1 (2016): 253‒255.
 

Бабич, Саша
Naučni simpozijum „O foklornim junacima“, Фолклористика 2/1 (2017): 183‒184.
 

Видаковић-Петров, Кринка
History and fiction in a bugarštica ballad from the Eastern Adriatic: “How the Natives of Perast Punished the Spanish Duke Don Karlo Who Disgraced Two Orphan Maidens of Perast in the Year 1537”, Фолклористика 1/1 (2016): 31‒42.
 

Вукмановић, Ана
Оживљени пејзаж гробља: концептуализације смрти у усменој лирици, Фолклористика 1/2 (2016), 65‒82.
 

Дишић, Јована
Култ сестре Јелице у усменој традицији Црљенца, Фолклористика 1/1 (2016): 79‒124.
 

Ђорђевић Белић, Смиљана
Фолклористичка истраживања, Фолклористика 2/1 (2017): 153‒157.
 

Ђукић, Весна
Ситан камен до камена: лирске песме из Тимока, Фолклористика 1/2 (2016): 99‒104.
Ћитна ћита проговара: Неколико заборављених песама из Тимока, Фолклористика 2/1 (2017): 101‒107. 
 

Златковић, Бранко
Одгој и заштита деце у народној традицији Жупе александровачке, Фолклористика 2/1 (2017): 109‒115.
 

Јамаковић, Маја
Об­ред­ни оп­хо­ди и обичаји у Гр­де­ли­ци, Фолклористика 1/2 (2016): 105‒114.
 

Јовановић, Јелена
Највећа је жалост за братом: О тексту и о мелодији, Фолклористика 2/1 (2017): 19‒39.
 

Јовић, Даница
Библиографија часописа Караџић, Фолклористика 1/1 (2016): 149‒224.
Че­твр­ти ме­ђу­на­род­ни на­уч­ни скуп о фол­кло­ру, Фолклористика 1/2 (2016):133‒135.
Аутобиографија као прича о себи и о другима, Фолклористика 2/1 (2017): 161‒165. 
 

Карин, Весна
Етномузиколошка истраживања Срба у Румунији, Фолклористика 1/1 (2016): 232‒236.
 

Карановић, Зоја
Слике које говоре (белешке са пута у Сохраи селима), Фолклористика 1/1 (2016): 127‒140.
Ситан камен до камена: лирске песме из Тимока, Фолклористика 1/2 (2016): 99‒104.
Жан­ров­ско-по­е­тич­ка ис­тра­жи­ва­ња оно­стра­ног све­та, Фолклористика 1/2 (2016): 115‒131.​
Највећа је жалост за братом: О тексту и о мелодији,  Фолклористика 2/1 (2017): 19‒39. 
Ћитна ћита проговара: Неколико заборављених песама из Тимока, Фолклористика 2/1 (2017): 101‒107. 
 Кач, земља чуда, Фолклористика 2/1 (2017): 117‒139.
 

Лукић, Славица
Сижејни модел Секула и вила у дијахронијској и синхронијској перспективи, Фолклористика 1/1 (2016): 59‒77.
 

Марјановић, Весна
Сећање на Оливеру Васић (In memoriam ‒ Проф. др Оливера Васић (18. 8. 1946 – 28. 10. 2015)), Фолклористика 1/1 (2016): 259‒263.
 

Милошевић-Ђорђевић, Нада
Један поглед уназад или исповест, Фолклористика 1/2 (2016): 11‒27.
 

Митић, Кристина
С оног на они свијет: стара гробља и обредни опходи, Фолклористика 1/2 (2016): 83‒96.
 

Младеновић Митровић, Марина
Померање маргине, Фолклористика 1/2 (2016): 122‒124.
Допринос проучавању хумора, Фолклористика 2/1 (2017): 158‒160. 
 

Петреска, Весна
Мотивот предење во балканските народни култури со посебен осврт на македонската народна култура, Фолклористика 2/1 (2017): 63‒80. 
 

Попин, Александра
Људска фигура на усадницима трију гробаља у области Раса, Фолклористика 2/1 (2017): 81‒98.
 

Поповић Николић, Данијела
Прочитати слику у дрвету, Фолклористика 1/2 (2016): 127‒131.
 

Радомировић, Маја
Предања из Лике, Фолклористика 1/1 (2016): 141‒146.
 

Ракочевић, Селена
Popular music genre in interdisciplinary narratives: Manele in Romania, Фолклористика 2/1 (2017): 166‒169.
 

Ранисављевић, Здравко
Играчка традиција Врања и околине – етнокореолошка истраживања и едукација, Фолклористика 2/1 (2017): 177‒182. 
 

Рашић, Милош
Играчка традиција Врања и околине – етнокореолошка истраживања и едукација, Фолклористика 2/1 (2017): 177‒182. 
 

Репеџић, Александар
Мafahabl – selo sreće (putopisna beleška), Фолклористика 2/1 (2017): 141‒150.
 

Реџић Дијана
Об­ред­ни оп­хо­ди и обичаји у Гр­де­ли­ци, Фолклористика 1/2 (2016): 105‒114.
 

Ристић, Бојан
Једна сахрана у Књажевцу 1969. године: студија случаја, Фолклористика 1/2 (2016): 9‒26.
 

Рогановић, Гордана
Трагови, сећање, опстајање: Педагошка визија етнокореолога Оливере Васић, Фолклористика 1/1 (2016): 265‒272.
 

Sarma, Rabindranath
Слике које говоре (белешке са пута у Сохраи селима), Фолклористика 1/1 (2016): 127‒140.
 

Сикимић, Биљана
Три словенске „инсуларне“ традиције у светлу културне дијалектологије, Фолклористика 1/1 (2016): 227‒231.
Усмена историја Заглавка, Фолклористика 1/1 (2016): 250‒252.

Фолклорни пејзаж гробља (уводник), Фолклористика 1/2 (2016): 7‒8.
Jezički pejzaž Karaševaka: nagrobni spomenici, Фолклористика 1/2 (2016): 43‒63.
Женска биографска прича, Фолклористика 1/2 (2016): 125‒126.​
 

Sorescu-Marinković, Annemarie
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Фолклористика 1/2 (2016): 27‒42.
 

Сувајџић, Бошко
Удружење фолклориста Србије (2014‒2016), Фолклористика 1/1 (2016): 275‒279.
 

Tausiet, María
 „Smrt ne postoji“: Etnografsko-religijski intervju o zagrobnom životu, Фолклористика 2/1 (2017): 41‒62.
 

Тодоровић, Јована
Традиција ‒ карневализовани палимпсест, Фолклористика 2/1 (2017): 170‒173.
 

Tомић, Снежана
Чудесни свет флоре: биљни код у систему традиционалне културе, Фолклористика 1/1 (2016): 237‒249. 
 

Томић, Урош
Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction, Фолклористика  2/1 (2017): 7‒18.


Huțanu, Monika
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Фолклористика 1/2 (2016): 27‒42.
 

Шемсовић, Сеад
Bašeskijine folklorističke zabilješke: Narodna vjerovanja i sujevjerja, Фолклористика 1/1 (2016): 43‒58.
 

Шкундрић, Марија
Предања из Лике, Фолклористика 1/1 (2016): 141‒146.