| СР | SR | EN |

АУТОРИ


Аксић, Нина
Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима, Фолклористика 3/1 (2018): 69‒82
Што би зимус на овна, то је љетос на оца, Фолклористика 3/2 (2018): 188‒190

 

Анастасова, Екатерина
Дерево, молния и история одной миграции, Фолклористика 2/2 (2017): 87‒97
 

Андрић, Невена
Савремена култура Рома у Србији: ромски хипхоп, Фолклористика 1/1 (2016): 253‒255.
 

Бабич, Саша
Naučni simpozijum „O foklornim junacima“, Фолклористика 2/1 (2017): 183‒184

 

Богдановић, Бојана
Мали лексикони српске културе, Фолклористика 3/1 (2018): 187–189 
 

Бошњаковић, Жарко
Сложенице с нултим суфиксом у Вуковом Српском рјечнику (1818) и њихови немачки и грчки еквиваленти, Фолклористика 3/2 (2018): 37‒53

 

Видаковић-Петров, Кринка
History and fiction in a bugarštica ballad from the Eastern Adriatic: “How the Natives of Perast Punished the Spanish Duke Don Karlo Who Disgraced Two Orphan Maidens of Perast in the Year 1537”, Фолклористика 1/1 (2016): 31‒42
 

Власов, Андрей Н.
Серия Былины Свода русского фольклора и российская фольклористика (вторая половина XX – начало XXI вв.), Фолклористика 3/2 (2018): 127–136
 

Волдина, Татьяна
Мифологические образы водных духов и обряды поклонения воде у обских угров, Фолклористика 2/2 (2017): 27‒​45

 

Вранић, Ана
Разна фолклорна грађа из Баваништа, Фолклористика 3/2 (2018): 157–164

 

Вукмановић, Ана
Оживљени пејзаж гробља: концептуализације смрти у усменој лирици, Фолклористика 1/2 (2016), 65‒82.
 

Гардер, Михаил
Редкая удача и смертельная опасность: коровы появляются из воды, Фолклористика 3/1 (2018): 55‒68

 

de Prada-Samper, José Manuel
“I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-creature among the |xam Bushmen and their Modern Descendants, Фолклористика 3/1 (2018): 13‒​37

 

Дишић, Јована
Култ сестре Јелице у усменој традицији Црљенца, Фолклористика 1/1 (2016): 79‒124
Веровање у судбину у записима из Црљенца, Фолклористика 3/1 (2018): 85‒122

 

Дрновшек, Станка
Академик проф. др Марија Станоник, словеначки књижевни фолклориста, словениста, етнолог, Фолклористика 3/1 (2018): 224–228

 

Ђорђевић Белић, Смиљана
Фолклористичка истраживања, Фолклористика 2/1 (2017): 153‒157
Обележавање Вишњићевог јубилеја, Фолклористика 2/2 (2017): 259–260
Биље у традиционалним културама Словена, Фолклористика 3/1 (2018): 190–198
Караџић Тихомира Ђорђевића, Фолклористика 3/2 (2018): 175‒177
Нове интерпретацијe епских песама, Фолклористика 3/2 (2018): 182‒187

 

Ђорђевић Пејовић, Сузана

Водени бик у изворима из Локве: Фолклористички и дијалектолошки осврт, Фолклористика 2/2 (2017): 47‒​61
 

Ђукић, Весна
Ситан камен до камена: лирске песме из Тимока, Фолклористика 1/2 (2016): 99‒104
Ћитна ћита проговара: Неколико заборављених песама из Тимока, Фолклористика 2/1 (2017): 101‒107
„Беле птице летеју, пресно млеко носеју“: Неколико заборављених басми из Тимока, Фолклористика 2/2 (2017): 133‒139
 

Ђурковић, Бојана
Демонолошка предања и веровања из Новог Пазара и Рашке, Фолклористика 3/2 (2018): 165–171
 

Еремина, Валерия И.
Серия Былины Свода русского фольклора и российская фольклористика (вторая половина XX – начало XXI вв.), Фолклористика 3/2 (2018): 127–136

 

Закић, Мирјана

„Ој, кад ће прођем Шар-планину“: песмом кроз Сиринићку жупу, Фолклористика 3/1 (2018): 149‒164

 

Златковић, Бранко
Одгој и заштита деце у народној традицији Жупе александровачке, Фолклористика 2/1 (2017): 109‒115
Књига о Вуку, Фолклористика 3/2 (2018): 178‒181

 

Ивановић Баришић, Милина
Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије, Фолклористика 3/1 (2018): 219–223

 

Иванчич Кутин, Барбара
Академик проф. др Марија Станоник, словеначки књижевни фолклориста, словениста, етнолог, Фолклористика 3/1 (2018): 224–228

 

Илић, Дејан
Пети међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије, Фолклористика 3/1 (2018): 211–218
Поводом стогодишњице рођења Јелеазара Мелетинског (1918–2005), Фолклористика 3/2 (2018): 218–223

 

Јамаковић, Маја
Об­ред­ни оп­хо­ди и обичаји у Гр­де­ли­ци, Фолклористика 1/2 (2016): 105‒114.
 

Јовановић, Јелена
Највећа је жалост за братом: О тексту и о мелодији, Фолклористика 2/1 (2017): 19‒39
„Накићај се, Лазаре“, Фолклористика 3/1 (2018): 202–207

 

Јовић, Даница
Библиографија часописа Караџић, Фолклористика 1/1 (2016): 149‒224
Че­твр­ти ме­ђу­на­род­ни на­уч­ни скуп о фол­кло­ру, Фолклористика 1/2 (2016):133‒135
Аутобиографија као прича о себи и о другима, Фолклористика 2/1 (2017): 161‒165
 

Калезић, Маја
Прилог проучавању српске историјске фитонимије: Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник: истолкован њемачким и латинским ријечма (1818), Фолклористика 3/2 (2018): 55‒64
 

Карин, Весна
Етномузиколошка истраживања Срба у Румунији, Фолклористика 1/1 (2016): 232‒236
 

Карановић, Зоја
Слике које говоре (белешке са пута у Сохраи селима), Фолклористика 1/1 (2016): 127‒140
Ситан камен до камена: лирске песме из Тимока, Фолклористика 1/2 (2016): 99‒104
Жан­ров­ско-по­е­тич­ка ис­тра­жи­ва­ња оно­стра­ног све­та, Фолклористика 1/2 (2016): 115‒131
Највећа је жалост за братом: О тексту и о мелодији,  Фолклористика 2/1 (2017): 19‒39
Ћитна ћита проговара: Неколико заборављених песама из Тимока, Фолклористика 2/1 (2017): 101‒107
 Кач, земља чуда, Фолклористика 2/1 (2017): 117‒139
„Беле птице летеју, пресно млеко носеју“: Неколико заборављених басми из Тимока, Фолклористика 2/2 (2017): 133‒139
О духовној вертикали српске културе, Фолклористика 2/2 (2017): 229–233
„Не чуди се пијаном, ружном и немој украсти“: веровања у вези са трудноћом, рођењем и болестима малог детета, Фолклористика 3/1 (2018): 165‒171
 Обредна лексика и ритуална пракса у вези с рођењем у Српском рјечнику (1818) Вука Стефановића Караџића, Фолклористика 3/2 (2018): 9‒22
Понешто о причању и генерисању приче и о стварности, пре свега, Фолклористика 3/2 (2018): 193–200

 

Лајић Михајловић, Данка
Сећање на проф. др Драгослава Девића, Фолклористика 3/1 (2018): 231–236

 

Ляхова, Юлия Викторовна
Мотив «бык выходит из озера» в монгольском фольклорe, Фолклористика 3/1 (2018): 39‒54

 

Лукић, Славица
Сижејни модел Секула и вила у дијахронијској и синхронијској перспективи, Фолклористика 1/1 (2016): 59‒77.

 

Макаров, Семен
Хозяин холода и дух озер: водяные быки в якутской мифологии, Фолклористика 2/2 (2017): 11‒​25
 

Malchev, Rossen Rossenov
Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water bull” (Based on the Material from the Bulgarian regions of Montana and Vratsa), Фолклористика 2/2 (2017): 63‒83
 

Марјановић, Весна
Сећање на Оливеру Васић (In memoriam ‒ Проф. др Оливера Васић (18. 8. 1946 – 28. 10. 2015)), Фолклористика 1/1 (2016): 259‒263
Тихомир Ђорђевић и народне игре, Фолклористика 3/2 (2018): 67‒79

 

Марковић, Младен

Водич кроз певање из вика, Фолклористика 2/2 (2017): 248–250
Морфологија српских народних песамa, Фолклористика 3/1 (2018): 199–201
 

Милорадовић, Софија
Предлози као одредничке речи у Вуковом Српском рјечнику (1818), Фолклористика 3/2 (2018): 33‒36

 

Милошевић-Ђорђевић, Нада
Један поглед уназад или исповест, Фолклористика 1/2 (2016): 11‒27

 

Миљковић, Марија
Пети међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије, Фолклористика 3/1 (2018): 211–218

 

Мирчов, Светлана
Преписка Тихомира Р. Ђорђевића и Јована Н. Томића, Фолклористика 3/2 (2018): 81‒89

 

Митић, Кристина
С оног на они свијет: стара гробља и обредни опходи, Фолклористика 1/2 (2016): 83‒96
 

Младеновић Митровић, Марина
Померање маргине, Фолклористика 1/2 (2016): 122‒124.
Допринос проучавању хумора, Фолклористика 2/1 (2017): 158‒160
Народне приповетке у рукописној збирци Тихомира Ђорђевића у Етнографској збирци Архива САНУ, Фолклористика 3/2 (2018): 107‒123

 

Пандуревић, Јеленка
Крвца од образа, и томе слично, Фолклористика 2/2 (2017): 241–244
 

Петреска, Весна
Мотивот предење во балканските народни култури со посебен осврт на македонската народна култура, Фолклористика 2/1 (2017): 63‒80
 

Петровић, Соња
Неколико епских песама из збирке Николе Т. Кашиковића Српске народне јуначке пјесме из Босне и Херцеговине, Фолклористика 2/2 (2017): 171-188
Филип Вишњић у сећањима и причањима, Фолклористика 2/2 (2017): 192‒223
Одабрани чланци Радмиле Пешић, Фолклористика 2/2 (2017): 234–236
Јубиларни зборник радова о Вуку Караџићу, Фолклористика 2/2 (2017): 237–240
 

Питулић, Валентина
У спомен на професора Владимира Бована, Фолклористика 2/2 (2017): 261–262
 

Попин, Александра
Људска фигура на усадницима трију гробаља у области Раса, Фолклористика 2/1 (2017): 81‒98
Арапов гроб у Новом Пазару, Фолклористика 3/2 (2018): 91‒106
 

Поповић Николић, Данијела
Прочитати слику у дрвету, Фолклористика 1/2 (2016): 127‒131
Теренска истраживања усменог стваралаштва у Заплању, Фолклористика 3/1 (2018): 173‒183

 

Радивојевић, Маја
„Накићај се, Лазаре“, Фолклористика 3/1 (2018): 202–207

 

Радомировић, Маја
Предања из Лике, Фолклористика 1/1 (2016): 141‒146.
 

Ракочевић, Селена
Popular music genre in interdisciplinary narratives: Manele in Romania, Фолклористика 2/1 (2017): 166‒169.
 

Ранисављевић, Здравко
Играчка традиција Врања и околине – етнокореолошка истраживања и едукација, Фолклористика 2/1 (2017): 177‒182. 
 

Рашић, Милош
Играчка традиција Врања и околине – етнокореолошка истраживања и едукација, Фолклористика 2/1 (2017): 177‒182. 
 

Репеџић, Александар
Мafahabl – selo sreće (putopisna beleška), Фолклористика 2/1 (2017): 141‒150.
 

Реџић Дијана
Об­ред­ни оп­хо­ди и обичаји у Гр­де­ли­ци, Фолклористика 1/2 (2016): 105‒114.
 

Ристић, Бојан
Једна сахрана у Књажевцу 1969. године: студија случаја, Фолклористика 1/2 (2016): 9‒26
Водени бик у изворима из Локве: Фолклористички и дијалектолошки осврт, Фолклористика 2/2 (2017): 47‒​61
Јубилеј Тихомира Ђорђевића у његовом родном граду, Фолклористика 3/2 (2018): 213–217

 

Рогановић, Гордана
Трагови, сећање, опстајање: Педагошка визија етнокореолога Оливере Васић, Фолклористика 1/1 (2016): 265‒272
 

Розов, Александр Н.
Серия Былины Свода русского фольклора и российская фольклористика (вторая половина XX – начало XXI вв.), Фолклористика 3/2 (2018): 127–136

 

Савић, Ана
Фолклорна анегдота као извор за реконструкцију слике једног времена, Фолклористика 2/2 (2017):  99‒132
 

Sarma, Rabindranath
Слике које говоре (белешке са пута у Сохраи селима), Фолклористика 1/1 (2016): 127‒140.
 

Сикимић, Биљана
Три словенске „инсуларне“ традиције у светлу културне дијалектологије, Фолклористика 1/1 (2016): 227‒231.
Усмена историја Заглавка, Фолклористика 1/1 (2016): 250‒252.

Фолклорни пејзаж гробља (уводник), Фолклористика 1/2 (2016): 7‒8.
Jezički pejzaž Karaševaka: nagrobni spomenici, Фолклористика 1/2 (2016): 43‒63.
Женска биографска прича, Фолклористика 1/2 (2016): 125‒126
Životna priča Gordane Rajkov, Фолклористика 2/2 (2017): 245–247
 

Sorescu-Marinković, Annemarie
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Фолклористика 1/2 (2016): 27‒42.
 

Стојановић, Драгана
Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa, Фолклористика 2/2 (2017): 251–255
 

Стојановић, Марина
Породичне приче из Глибаћа (општина Пљевља), Фолклористика 2/2 (2017): 141‒169
 

Сувајџић, Бошко
Удружење фолклориста Србије (2014‒2016), Фолклористика 1/1 (2016): 275‒279
 

Tausiet, María
„Smrt ne postoji“: Etnografsko-religijski intervju o zagrobnom životu, Фолклористика 2/1 (2017): 41‒62
 

Тодоровић, Јована
Традиција ‒ карневализовани палимпсест, Фолклористика 2/1 (2017): 170‒173
Како песници разумеју жртвени обред: „Непочин-поље“ Васка Попе кроз призму „Поетике жртвеног обреда“ Миодрага Павловића, Фолклористика 3/1 (2018): 123‒145

 

Tомић, Снежана
Чудесни свет флоре: биљни код у систему традиционалне културе, Фолклористика 1/1 (2016): 237‒249 
 

Томић, Урош
Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction, Фолклористика  2/1 (2017): 7‒18
 

Трубарац Матић, Ђорђина
Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World, Фолклористика 2/2 (2017): 7‒10
Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World. Part II, Фолклористика 3/1 (2018): 9‒12
 

Ћирковић, Светлана
Одговор на приказ зборника радова Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015–2017, Фолклористика 3/2 (2018): 201–208


Huțanu, Monika
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Фолклористика 1/2 (2016): 27‒42

 

Цветковић, Милица
Причања из Горње Каменице, Фолклористика 3/2 (2018): 137–156
 

Шемсовић, Сеад
Bašeskijine folklorističke zabilješke: Narodna vjerovanja i sujevjerja, Фолклористика 1/1 (2016): 43‒58
 

Шкундрић, Марија
Предања из Лике, Фолклористика 1/1 (2016): 141‒146
 

Штасни, Гордана
Сложенице с нултим суфиксом у Вуковом Српском рјечнику (1818) и њихови немачки и грчки еквиваленти, Фолклористика 3/2 (2018): 37‒53