| СР | SR | EN |

ЛИСТА РЕЦЕНЗЕНАТА ЗА 2017.


проф. др Тихомир Брајовић, Филолошки факултет, Београд

др Лидија Делић, Институт за књижевност и уметност, Београд

др Симона Делић, Институт за етнологију и фолклористику, Загреб

др Александра Ђурић Миловановић, Балканолошки институт САНУ, Београд

проф. др Јелена Ердељан, Филозофски факултет, Београд

проф. др Мирјана Закић, Факултет музичке уметности, Београд

др Сања Златановић, Етнографски институт САНУ, Београд

др Милина Ивановић Баришић, Етнографски институт САНУ, Београд

др Данка Лајић Михајловић, Музиколошки институт САНУ, Београд

др Ана Мартиноска, Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

проф. др Весна Марјановић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда

доц. др Данијела Поповић Николић, Филозофски факултет, Ниш

др Веселка Тончева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Българска академия на науките, София

др Марија Шаровић, Институт за књижевност и уметност, Београд