| СР | SR | EN |

Rubrike

Studije i ogledi

 

U okviru ove rubrike objavljuju se originalni i pregledni  naučni radovi iz oblasti folkloristike, kao i iz svih naučnih disciplina s kojima se folklor dodiruje ‒ etnologije, etnomuzikologije, lingvističke i kulturne antropologije, društvene istorije, kulturnih studija i srodnih društvenih i humanističkih nauka.

 

 

Istraživanja i građa

 

Rubrika je otvorena za terensku građu i izveštaje, uključujući i audio, video i fotografsku dokumentaciju. Folkloristika objavljuje i druge tipove relevantne građe (arhivska i bibliografska građa i sl.).

 

Prikazi, recenzije, hronika

U rubrici se objavljuju kritički prikazi naučnih i stručnih publikacija, naučnih skupova, audio izdanja, i sl. Izdavači zainteresovani da se njihova izdanja predstave u Folkloristici treba da na adresu uredništva pošalju dva primerka knjige, kratak opis sadržaja i biografije autora.

 

O ČASOPISU

Folkloristika je akademski, recenzirani časopis Udruženja folklorista Srbije koje okuplja stručnjake, profesionalce i diplomirane studente. Pokrećući Folkloristiku, Udruženje folklorista Srbije nadovezuje se na dugu tradiciju srpskih i jugoslovenskih časopisa posvećenih folkloru, kakvi su bili: Karadžić Tihomira Đorđevića (1899‒1904), Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor Pavla Popovića (1921‒1939, 1954‒), Prilozi proučavanju narodne poezije Alojza Šmausa i Radosava Medenice (1934‒1940), Narodno stvaralaštvo ‒ Folklor (1962‒1988), Raskovnik (1968‒2000). Časopis objavljuje radove o svim oblicima folklora i nematerijalne baštine u Srbiji i u svetu i ohrabruje različite teorijske, kritičke i komparativne pristupe. Pored toga što je posvećena visokim akademskim standardima, Folkloristika uključuje i terensku građu, želeći da podstakne naučni diskurs i povezivanje savremenih teorijskih stanovišta i doprinese naučnoj komunikaciji, razvoju obrazovanja i očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa.
 

Folkloristika je indeksirana u:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org

Folkloristika 2/2 (2017)

IMPRESUM I SADRŽAJ

TEMAT: VODENI BIKOVI I VODENE KRAVE U USMENIM TRADICIJAMA SVETA (ur. Đorđina Trubarac Matić)
Djordjina Trubarac Matić
, Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World 7‒10
Semen Makarov, Hozjain holoda i duh ozer: vodjanye byki v jakutskoj mifologii 11‒​25
Tatyana Voldina, Mifologičeskie obrazy vodnyh duhov i obrjady poklonenija vode u obskih ugrov 27‒​46
Suzana Đorđević Pejović i Bojan Ristić, Vodeni bik u izvorima iz Lokve: Folkloristički i dijalektološki osvrt 47‒​61
Rossen Rossenov Malchev, Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water bull” (Based on the Material from the Bulgarian regions of Montana and Vratsa) 63‒83

STUDIJE I OGLEDI
Ekaterina Anastasova, Derevo, molnija i istorija odnoj migraci 87‒97
Ana Savić, Folklorna anegdota kao izvor za rekonstrukciju slike jednog vremena 99‒130

ISTRAŽIVANJA I GRAĐA
Zoja Karanović i Vesna Đukić,
„Bele ptice leteju, presno mleko noseju“: Nekoliko zaboravljenih basmi iz Timoka 133‒139
Marina Stojanović, Porodične priče iz Glibaća (opština Pljevlja) 141‒169
Nekoliko epskih pesama iz zbirke Nikole T. Kašikovića Srpske narodne junačke pjesme iz Bosne i Hercegovine (1898), Arhiv SANU, Beograd, Etnografska zbirka, br. 245, priredila Sonja Petrović, 171‒188

FILIP VIŠNjIĆ U SEĆANjIMA I PRIČANjIMA: POVODOM 250 GODINA OD ROĐENjA (1767–1834–2017), priredila Sonja Petrović
Vuk Karadžić o Filipu Višnjiću 192‒193
Simo Milutinović Sarajlija, Dika slijepaca 194‒197
Nikola Krstić, Mušicki o Filipu Višnjiću 198‒202
Anonim, K bilješkama o Filipu Višnjiću 202‒203
Nenadović i Frankl, Varijante anegdote o opevanju krave 203‒205
Zmeanović i Poznanović, Višnjić u pričanjima 206‒211
Anonim, Podizanje spomenika Filipu Višnjiću u Grku 212‒217
Milosavljević i Poznanović, Kako je Višnjić oslepeo 218‒222
Jovan Jovanović Zmaj o Višnjiću 222‒223

PRIKAZI I BELEŠKE
Zoja Karanović,
O duhovnoj vertikali srpske kulture 229–255
Sonja Petrović, Odabrani članci Radmile Pešić 234–236
Sonja Petrović, Jubilarni zbornik radova o Vuku Karadžiću 237–240
Jelenka Pandurević, Krvca od obraza, i tome slično 241–244
Biljana Sikimić, Životna priča Gordane Rajkov 245–247
Mladen Marković, Vodič kroz pevanje iz vika 248–250
Dragana Stojanović, Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa 251–255
 

HRONIKA
Smiljana Đorđević Belić, Obeležavanje Višnjićevog jubileja 259–260
In memoriam: Valentina Pitulić, U spomen na profesora Vladimira Bovana 261–262