| СР | SR | EN |

Rubrike

Studije i ogledi

 

U okviru ove rubrike objavljuju se originalni i pregledni  naučni radovi iz oblasti folkloristike, kao i iz svih naučnih disciplina s kojima se folklor dodiruje ‒ etnologije, etnomuzikologije, lingvističke i kulturne antropologije, društvene istorije, kulturnih studija i srodnih društvenih i humanističkih nauka.

 

 

Istraživanja i građa

 

Rubrika je otvorena za terensku građu i izveštaje, uključujući i audio, video i fotografsku dokumentaciju. Folkloristika objavljuje i druge tipove relevantne građe (arhivska i bibliografska građa i sl.).

 

Prikazi, recenzije, hronika

U rubrici se objavljuju kritički prikazi naučnih i stručnih publikacija, naučnih skupova, audio izdanja, i sl. Izdavači zainteresovani da se njihova izdanja predstave u Folkloristici treba da na adresu uredništva pošalju dva primerka knjige, kratak opis sadržaja i biografije autora.

 

O ČASOPISU

Folkloristika je akademski, recenzirani časopis Udruženja folklorista Srbije koje okuplja stručnjake, profesionalce i diplomirane studente. Pokrećući Folkloristiku, Udruženje folklorista Srbije nadovezuje se na dugu tradiciju srpskih i jugoslovenskih časopisa posvećenih folkloru, kakvi su bili: Karadžić Tihomira Đorđevića (1899‒1904), Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor Pavla Popovića (1921‒1939, 1954‒), Prilozi proučavanju narodne poezije Alojza Šmausa i Radosava Medenice (1934‒1940), Narodno stvaralaštvo ‒ Folklor (1962‒1988), Raskovnik (1968‒2000). Časopis objavljuje radove o svim oblicima folklora i nematerijalne baštine u Srbiji i u svetu i ohrabruje različite teorijske, kritičke i komparativne pristupe. Pored toga što je posvećena visokim akademskim standardima, Folkloristika uključuje i terensku građu, želeći da podstakne naučni diskurs i povezivanje savremenih teorijskih stanovišta i doprinese naučnoj komunikaciji, razvoju obrazovanja i očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa.
 

Folkloristika je indeksirana u:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org

Folkloristika 3/2 (2018)

IMPRESUM I SADRŽAJ

POVODOM DVESTA GODINA OD OBJAVLjIVANjA SRPSKOG RJEČNIKA VUKA KARADžIĆA (1818–2018) (ur. Zoja Karanović)
Zoja Karanović, Obredna leksika i ritualna praksa u vezi s rođenjem u Srpskom rječniku (1818) Vuka Stefanovića Karadžića 9‒22
Sofija Miloradović, Predlozi kao odredničke reči u Vukovom Srpskom rječniku (1818) 23‒36
Gordana Štasni, Žarko Bošnjaković, Složenice s nultim sufiksom u Vukovom Srpskom rječniku (1818) i njihovi nemački i grčki ekvivalenti 37‒53
Maja Kalezić, Prilog proučavanju srpske istorijske fitonimije: Vuk Stefanović Karadžić, Srpski rječnik: istolkovan njemačkim i latinskim riječma (1818) 55‒64

POVODOM STO PEDESET GODINA OD ROĐENjA TIHOMIRA R. ĐORĐEVIĆA (1868–1944)
Vesna Marjanović, Tihomir Đorđević i narodne igre 67‒79
Svetlana Mirčov, Prepiska Tihomira R. Đorđevića i Jovana N. Tomića 81‒89
Aleksandra Popin, Arapov grob u Novom Pazaru 91‒106
Marina Mladenović Mitrović, Narodne pripovetke u rukopisnoj zbirci Tihomira Đorđevića u Etnografskoj zbirci Arhiva SANU 107‒123

ISTRAŽIVANjA I GRAĐA
Andrej N. Vlasov, Valerija I. Eremina, Aleksandr N. Rozov, Serija Byliny Svoda russkogo folʹklora i rossijskaja folʹkloristika (vtoraja polovina XX – načalo XXI vv.) 127–136
Milica Cvetković, Pričanja iz Gornje Kamenice 137–156
Ana Vranić, Razna folklorna građa iz Bavaništa 157–164
Bojana Đurković, Demonološka predanja i verovanja iz Novog Pazara i Raške 165–171

PRIKAZI I BELEŠKE
Smiljana Đorđević Belić, Karadžić Tihomira Đorđevića („Karadžić“ Tihomira Đorđevića. Prir. Aleksandar Nikezić, Danijela Popović Nikolić. Aleksinac, Niš: Centar za kulturu i umetnost, Ogranak SANU, 2018) 175‒177
Branko Zlatković, Knjiga o Vuku (Boško Suvajdžić. Knjiga o Vuku. Beograd: Albatros plus, 2018) 178‒181
Smiljana Đorđević Belić, Nove interpretacije epskih pesama (Lidija Delić, Mirjana Detelić, Ljiljana Pešikan Ljuštanović. Glavit junak i ostala gospoda. Analize narodnih pesama. Beograd: Zavod za udžbenike, 2018) 182‒187
Nina Aksić, Što bi zimus na ovna, to je ljetos na oca (Milina Ivanović Barišić. Odevanje u okolini Beograda – druga polovina 19. i prva polovina 20. veka. Beograd: Etnografski institut SANU, 2017) 188‒190

NAUČNA KRITIKA I POLEMIKA
Zoja Karanović, Ponešto o pričanju i generisanju priče i o stvarnosti, pre svega 193–200
Svetlana Ćirković, Odgovor na prikaz zbornika radova Timok. Folkloristička i lingvistička terenska istraživanja 2015–2017 201–208
Boško Suvajdžić i Biljana Sikimić, Pismo Odboru za standardizaciju srpskog jezika 209–210

HRONIKA
Bojan Ristić, Jubilej Tihomira Đorđevića u njegovom rodnom gradu 213–217
Dejan Ilić, Povodom stogodišnjice rođenja Jeleazara Meletinskog (1918–2005) 218–223