| СР | SR | EN |

Rubrike

Studije i ogledi

 

U okviru ove rubrike objavljuju se originalni i pregledni  naučni radovi iz oblasti folkloristike, kao i iz svih naučnih disciplina s kojima se folklor dodiruje ‒ etnologije, etnomuzikologije, lingvističke i kulturne antropologije, društvene istorije, kulturnih studija i srodnih društvenih i humanističkih nauka.

 

 

Istraživanja i građa

 

Rubrika je otvorena za terensku građu i izveštaje, uključujući i audio, video i fotografsku dokumentaciju. Folkloristika objavljuje i druge tipove relevantne građe (arhivska i bibliografska građa i sl.).

 

Prikazi, recenzije, hronika

U rubrici se objavljuju kritički prikazi naučnih i stručnih publikacija, naučnih skupova, audio izdanja, i sl. Izdavači zainteresovani da se njihova izdanja predstave u Folkloristici treba da na adresu uredništva pošalju dva primerka knjige, kratak opis sadržaja i biografije autora.

 

O ČASOPISU

Folkloristika je akademski, recenzirani časopis Udruženja folklorista Srbije koje okuplja stručnjake, profesionalce i diplomirane studente. Pokrećući Folkloristiku, Udruženje folklorista Srbije nadovezuje se na dugu tradiciju srpskih i jugoslovenskih časopisa posvećenih folkloru, kakvi su bili: Karadžić Tihomira Đorđevića (1899‒1904), Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor Pavla Popovića (1921‒1939, 1954‒), Prilozi proučavanju narodne poezije Alojza Šmausa i Radosava Medenice (1934‒1940), Narodno stvaralaštvo ‒ Folklor (1962‒1988), Raskovnik (1968‒2000). Časopis objavljuje radove o svim oblicima folklora i nematerijalne baštine u Srbiji i u svetu i ohrabruje različite teorijske, kritičke i komparativne pristupe. Pored toga što je posvećena visokim akademskim standardima, Folkloristika uključuje i terensku građu, želeći da podstakne naučni diskurs i povezivanje savremenih teorijskih stanovišta i doprinese naučnoj komunikaciji, razvoju obrazovanja i očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Folkloristika je indeksirana u:

www.doiserbia.nb.rs

www.crossref.org

Folkloristika 2/1 (2017)

 

IMPRESUM I SADRŽAJ

STUDIJE I OGLEDI
Uroš Tomić,
Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction 7‒18 
Jelena Jovanović i Zoja Karanović, Najveća je žalost za bratom: O tekstu i o melodiji 19‒39 
María Tausiet, „Smrt ne postoji“: Etnografsko-religijski intervju o zagrobnom životu 41‒62 
Vesna Petreska, Motivot predenje vo balkanskite narodni kulturi so poseben osvrt na makedonskata narodna kultura 63‒80 
Aleksandra Popin, Ljudska figura na usadnicima triju grobalja u oblasti Rasa 81‒98

ISTRAŽIVANjA I GRAĐA
Zoja Karanović i Vesna Đukić,
„Ćitna ćita progovara“: Nekoliko zaboravljenih pesama iz Timoka 101‒107 
Branko Zlatković, Odgoj i zaštita dece u narodnoj tradiciji Župe aleksandrovačke 109‒115 
Zoja Karanović, Kač, zemlja čuda 117‒139 
Aleksandar Repedžić, Mafahabl – selo sreće (putopisna beleška) 141‒150

PRIKAZI I BELEŠKE
Smiljana Đorđević Belić,
Folkloristička istraživanja 153–157
Marina Mladenović Mitrović​, Doprinos proučavanju humora 158–160
Danica Jović, Autobiografija kao priča o sebi i o drugima 161‒165
Selena Rakočević, Popular Music Genre in Interdisciplinary Narratives: Manele in Romania 166‒169
Jovana Todorović, Tradicija ‒ karnevalizovani palimpsest 170‒173

HRONIKA
Zdravko Ranisavljević i Miloš Rašić,
Igračka tradicija Vranja i okoline – etnokoreološka istraživanja i edukacija 177‒182 
Saša Babič, Naučni simpozijum „O foklornim junacima“ 183‒184