| СР | SR | EN |

PRIKAZI I BELEŠKE

REVIEWS


Folkloristika 1/1 (2016): 225‒255
Аutori:
Biljana Sikimić
Vesna Karin
Snežana Tomić ​
Nevena Andrić

Тekst: PDF

 

Biljana Sikimić, Tri slovenske „insularne“ tradicije u svetlu kulturne dijalektologije (Anna A. Plotnikova, Slavyanskie ostrovye arealy: arhaika i innovacii. Moskva: Rossijskaja Akademija Nauk, Institut Slavjanovedenija i Balkanistiki, 2016, 319 strana) 227‒231

 

Vesna Karin, Etnomuzikološka istraživanja Srba u Rumuniji (Jelena Jovanović, Pevačko nasleđe Srba u Gornjem Banatu u Rumuniji: svedočanstva na isteku XX veka. Posebna izdanja ‒ Monografije, knj. 81. Beograd – Temišvar: Muzikološki institut SANU, Savez Srba u Rumuniji, 2015, 338 strana) 232‒236

 

Snežana Tomić, Čudesni svet flore: biljni kod u sistemu tradicionalne kulture (Gora ljiljanova (biljni svet u tradicionalnoj kulturi Srba). Zbornik radova / Plants and herbs in traditional Serbian culture. Collection of papers. Uredile Zoja Karanović i Jasmina Dražić. Beograd: Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, 249+165 strana) 237‒249

 

Biljana Sikimić, Usmena istorija Zaglavka (Bojan Ristić, Zaglavak, u uspomenama. Knjaževac: Narodna biblioteka „Njegoš“, 2016, 106 strana) 250‒252

 

Nevena Andrić, Savremena kultura Roma u Srbiji: romski hiphop (Ana Banić Grubišić, Romski hip hop u Srbiji: muzika i konstrukcija manjinskog identiteta. Beograd: Srpski genealoški centar, 2013, 214 strana) 253‒255