| СР | SR | EN |

PRIKAZI I BELEŠKE

REVIEWS


Folkloristika 1/2 (2016): 115‒131

Autori:
Zoja Karanović
Marina Mladenović Mitrović
Biljana Sikimić
Danijela Popović Nikolić

Tekst: PDF


Zoja Karanović, Žan­rov­sko-po­e­tič­ka is­tra­ži­va­nja ono­stra­nog sve­ta (Danijela Popović Nikolić, Drugi svet: studije o demonološkim predanjima i tužbalicama. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2016, 163 strane) 115‒131

 

Marina Mladenović Mitrović, Pomeranje margine (Branko Zlatković, Male priče o Vuku Karadžiću (od 1787. do 1824). Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2015, 225 strana)122‒124

 

Biljana Sikimić, Ženska biografska priča (Ankica Dragin, Životna priča kao metod beleženja rodnih aspekata istorije žena: Mađarica sa Telepa. Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova, 2015, 170 strana) 125‒126

 

Danijela Popović Nikolić, Pročitati sliku u drvetu (Nemanja Radulović, Slike, formule, jednostavni oblici. Beograd: Čigoja štampa, 2015, 233 strane) 127‒131