| СР | SR | EN |

Porodične priče iz Glibaća (opština Pljevlja, Crna Gora)

Family stories from Glibaći (Pljevlja Municipality, Montenegro)


Folkoristikaа 2/2 (2017): 141‒169
Аutor: Marina Stojanović
Тekst: PDF
 


Terenska zbirka iz Glibaća (opština Pljevlja) Marine Stojanović, studentkinje Grupe za srpsku književnost i jezik s komparatistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu, prikupljena je 2006/2007. godine. Marina Stojanović je zabeležila različite vrste proze (šaljive priče, anegdote, legende, predanja, priče iz života) od svog dede Novaka Petrovića (1934–2012) i svoje babe Anđelije Petrović (1942), rođene Radović. Uz snimljene razgovore Marina Stojanović priložila je osnovne biografske podatke o sagovornicima i o licima koja se u pričama pominju. Snimljeni razgovor bio je prethodno pripremljen i osmišljen. Autorka zbirke predložila je moguće teme, uglavnom one o kojima je ranije slušala u porodici, pa je snimanje teklo prema utvrđenom planu, što se iz razgovora i vidi. Zbirka se objavljuje integralno, a metapodaci s neznatnim skraćenjima. Naslove priča dala je autorka zbirke.
Ključne reči: narodne pripovetke, šaljive priče, anegdote, predanja, legende, priče iz života, Glibaći (opština Pljevlja, Crna Gora), terensko istraživanje
 

Marina Stojanović, a student at the University of Belgrade, Faculty of Philology, has recorded various types of prose narratives (folk tales, humorous tales, anecdotes, traditions, legends, and life stories) from her grandfather Novak Petrović (1933–2012) from Glibaći (Pljevlja Municipality, Montenegro), and from her grandmother Andjelija Radović Petrović (b. 1942), in 2006/2007. The field collection is accompanied by biographical notes about tellers and some persons mentioned in the narratives.
Key words: folk tales, humorous tales, anecdotes, traditions, legends, life stories, Glibaći (Pljevlja Municipality, Montenegro), field research