| СР | SR | EN |

PRIKAZI I BELEŠKE


Folkloristika 2/2 (2017): 229‒255
Autori:
Zoja Karanović
Sonja Petrović
Jelenka Pandurević
Biljana Sikimić
Mladen Marković
Dragana Stojanović

Tekst: PDF


Zoja Karanović, O duhovnoj vertikali srpske kulture (Boško Suvajdžić. Orao se vijaše. Niš: Filozofski fakultet, Beograd: Filološki fakultet, 2013, 413 str.) 229–233


Sonja Petrović, Odabrani članci Radmile Pešić (Radmila Pešić, O narodnoj književnosti, prir. Snežana Samardžija, Čigoja štampa, Beograd, 2016, 252 str.) 234–236


Sonja Petrović, Jubilarni zbornik radova o Vuku Karadžiću (Vuk Stefanović Karadžić (1787–1864–2014), uredila Nada Milošević-Đorđević, SANU, Naučni skupovi, knj. CLVI, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 27, Beograd, 2015, XVI + 638 str.) 237–240


Jelenka Pandurević, Krvca od obraza, i tome slično (Krv: književnost, kultura. Ur. Mirjana Detelić i Lidija Delić. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2016, 452. str.) 241–244


Biljana Sikimić, Životna priča Gordane Rajkov (Izboriti se za izbor. Životna priča Gordane Rajkov. Prir. Milica Mima Ružičić Novković. Novi Sad: Centar „Živeti uspravno“, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Udruženje „Ženske studije i istraživanja“, Futura publikacije, 2017, 158 str.) 245–247


Mladen Marković, Vodič kroz pevanje iz vika (Dimitrije O. Golemović. Pevanje „iz vika“. Nova Varoš: Društvo za negovanje tradicionalnog pevanja iz vika, 2016, 101 str.) 248–250


Dragana Stojanović, Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa (Ana Hofman. Novi život partizanskih pesama. Beograd: Biblioteka XX vek, 2016, 210 str.)  251–255