| СР | SR | EN |

„Oj, kad će prođem Šar-planinu“: pesmom kroz Sirinićku župu

Singing in the Sirinić District


Folkloristika 3/1 (2018): 149‒164
Autor: Mirjana Zakić
Tekst: PDF

 

Terenska istraživanja muzičkofolklornog materijala na teritoriji Sirinićke župe, obavljana od 13. do 20. oktobra 2017. godine, potvrdila su očuvanost raznih vokalnih žanrova u narodnoj memoriji (koji su do šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka bili deo obrednog života srpske zajednice na ovom prostoru), kao i opstanak značajnog dela vokalnih i vokalno-instrumentalnih formi u „živoj“ izvođačkoj praksi. Iz obimne i veoma raznovrsne etnografske i muzičke građe iz srpske narodne prakse u fokusu ovog priloga našle su se samo pojedine zabeležene pesme (preciznije – tekstovi pesama), koje su izvođene u sklopu lazaričkog obreda, tokom proizvodnih delatnosti i prilikom raznih seoskih okupljanja i praznovanja.
Ključne reči: Sirinićka župa, lazarke, lirske pesme, poetski tekstovi

 

This paper presents a part of ethnographic and musical-folklore material recorded in the Sirinić district (one of the four districts of the Šar-mountain region) during the fieldwork conducted from 13th to 20th October 2017. For this contribution, the author has selected only a few songs (the lyrics of the songs), performed on the St. Lazarus day, during the productive activities and various rural gatherings and celebrations.
Keywords: Sirinić district, “lazarke”, lyric songs, poetic texts