| СР | SR | EN |

„Ne čudi se pijanom, ružnom i nemoj ukrasti“: verovanja u vezi sa trudnoćom, rođenjem i bolestima malog deteta

“Do Not Wonder at the Drunk and Ugly, and Do Not Steal“: Beliefs Related to Pregnancy, Childbirth and Healthcare of Children


Folkloristika 3/1 (2018): 165‒171
Autor: Zoja Karanović
Тekst: PDF

 

Zoja Karanović i Vesna Katić boravile su na terenu u šajkaškim selima u nekoliko navrata 1987, 1988. i 1989. godine. Tom prilikom beležile su različita verovanja, obrede i pesme, što se kao knjiga priprema za štampu. Ovde su predstavljena verovanja u vezi sa trudnoćom, rođenjem i lečenjem male dece, koja su zabeležena od baba Jovanke iz Gospođinaca, Jovanke Krnjetin iz Nadalja, Leone iz Đurđeva, Mileta i Spase Purać iz Nadalja, Ljubinke Stepanov iz Gospođinaca i Miroslave Mijokov iz Gardinovaca. Hvala im!
Ključne reči: verovanja, trudnoća, rođenje deteta, terensko istraživanje, Šajkaška

 

During the field research in the Šajkaška region (Northern Serbia) in 1997, 1988 and 1998, Zoja Karanović and Vesna Katić recorded beliefs, customs and folk songs. For this contribution, the author has selected beliefs related to pregnancy, childbirth, narratives of customs and traditional healing rituals related to childcare. Material have been recorded from Leona from Đurđevo, Jovanka and Ljubinka Stepanov from Gospođinci, Jovanka Krnjetin, Mile and Spasa Purać from Nadalj and Miroslava Mijokov.
Keywords: folk beliefs, pregnancy, childbirth, protection, field research, Šajkaška