| СР | SR | EN |

PRIKAZI I BELEŠKE


Folkloristika 3/1 (2018): 187‒217
 

Autori:
Bojana Bogdanović
Smiljana Đorđević Belić
Mladen Marković
Jelena Jovanović i Maja Radivojević

Tekst: PDF


Bojana Bogdanović, Mali leksikoni srpske kulture (Mali leksikoni srpske kulture. Etnologija i antropologija. Ur. edicije  Vladimir Roganović, ur. toma Ljiljana Gavrilović. Beograd: JP Službeni glasnik i Etnografski institut SANU, 2017, 455 str.) 187–189 

Smiljana Đorđević Belić, Bilje u tradicionalnim kulturama Slovena (Gora božurova. Biljni svet u tradicionalnoj kulturi Slovena / Gora pionovaя. Rasteniя v tradicionnoй kulьture Slavяn / Peony Mountain. Plants and Herbs in the traditional Slavic Culture. Ur. Zoja Karanović. Beograd: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Udruženje folklorista Srbije, 2017, 297 str.) 190–198

Mladen Marković, Morfologija srpskih narodnih pesama (Sanja Radinović. Morfologija srpskih narodnih pesama 1. Beograd: Hema Kheya Neye, 2017, 175 str.) 199–201

Jelena Jovanović i Maja Radivojević, „Nakićaj se, Lazare“ (Nakićaj se, Lazare. Tradicionalno pevanje i sviranje u izvođenju studenata Katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Prir. Sanja Ranković. Ur. Dimitrije Golemović. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 2017) 202–207