| СР | SR | EN |

AUTORI


Aksić, Nina
Varijante predanja o vodenim bikovima u jugozapadnoj Srbiji i graničnim oblastima, Folkloristika 3/1 (2018): 69‒82
Što bi zimus na ovna, to je ljetos na oca, Folkloristika 3/2 (2018): 188‒190

 

Anastasova, Ekaterina
Derevo, molnija i istorija odnoj migraci, Folkloristika 2/2 (2017): 87‒97.

 

Аndrić, Nevena
Savremena kultura Roma u Srbiji: romski hiphop, Folkloristika 1/1 (2016): 253‒255.

 

Babič, Saša
Naučni simpozijum „O foklornim junacima“, Folkloristika 2/1 (2017): 183‒184

 

Bogdanović, Bojana
Mali leksikoni srpske kulture, Folkloristika 3/1 (2018): 187–189 
 

Bošnjaković, Žarko
Složenice s nultim sufiksom u Vukovom Srpskom rječniku (1818) i njihovi nemački i grčki ekvivalenti, Folkloristika 3/2 (2018): 37‒53
 

Cvetković, Milica
Pričanja iz Gornje Kamenice, Folkloristika 3/2 (2018): 137–156
 

Ćirković, Svetlana
Odgovor na prikaz zbornika radova Timok. Folkloristička i lingvistička terenska istraživanja 2015–2017, Folkloristika 3/2 (2018): 201–208

 

de Prada-Samper, José Manuel
 “I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-creature among the |xam Bushmen and their Modern Descendants, Folkloristika 3/1 (2018): 13‒​37

 

Dišić, Jovana 
Kult sestre Jelice u usmenoj tradiciji Crljenca, Folkloristika 1/1 (2016): 79‒124
Verovanje u sudbinu u zapisima iz Crljenca, Folkloristika 3/1 (2018): 85‒122

 

Drnovšek, Stanka
Akademik prof. dr Marija Stanonik, slovenački književni folklorista, slovenista, etnolog, Folkloristika 3/1 (2018): 224–228

 

Đorđević Belić, Smiljana
Folkloristička istraživanja, Folkloristika 2/1 (2017): 153–157
Obeležavanje Višnjićevog jubileja, Folkloristika 2/2 (2017): 259–260
Bilje u tradicionalnim kulturama Slovena, Folkloristika 3/1 (2018): 190–198
Karadžić Tihomira Đorđevića, Folkloristika 3/2 (2018): 175‒177
Nove interpretacije epskih pesama, Folkloristika 3/2 (2018): 182‒187

 

Đorđević Pejović, Suzana
Vodeni bik u izvorima iz Lokve: Folkloristički i dijalektološki osvrt, Folkloristika 2/2 (2017): 47‒​61

 

Đukić, Vesna
„Sitan kamen do kamena“: lirske pesme iz Timoka, Folkloristika 1/2 (2016): 99‒104
„Ćitna ćita progovara“: Nekoliko zaboravljenih pesama iz Timoka, Folkloristika 2/1 (2017): 101‒107
„Bele ptice leteju, presno mleko noseju“: Nekoliko zaboravljenih basmi iz Timoka, Folkloristika 2/2 (2017): 133‒139
 

Đurković, Bojana
Demonološka predanja i verovanja iz Novog Pazara i Raške, Folkloristika 3/2 (2018): 165–171
 

Eremina, Valerija I.
Serija Byliny Svoda russkogo folʹklora i rossijskaja folʹkloristika (vtoraja polovina XX – načalo XXI vv.), Folkloristika 3/2 (2018): 127–136

 

Garder, Mihail
Redkaja udača i smertelʹnaja opasnostʹ: korovy pojavljajutsja iz vody, Folkloristika 3/1 (2018): 55‒68

 

Ilić, Dejan
Peti međunarodni naučni skup Udruženja folklorista Srbije, Folkloristika 3/1 (2018): 211–218
Povodom stogodišnjice rođenja Jeleazara Meletinskog (1918–2005), Folkloristika 3/2 (2018): 218–223

 

Ivančič Kutin, Barbara
Akademik prof. dr Marija Stanonik, slovenački književni folklorista, slovenista, etnolog, Folkloristika 3/1 (2018): 224–228

 

Ivanović Barišić, Milina
Retrospektive i perspektive etnologije i antropologije, Folkloristika 3/1 (2018): 219–223

 

Jamaković, Maja
Obredni ophodi i običaji u Grdelici, Folkloristika 1/2 (2016): 105‒114

 

Jovanović, Jelena
Najveća je žalost za bratom: O tekstu i o melodiji, Folkloristika 2/1 (2017): 19‒39
„Nakićaj se, Lazare“, Folkloristika 3/1 (2018): 202–207

 

Jović, Danica
Bibliografija časopisa Karadžić, Folkloristika 1/1 (2016): 149‒224
Četvrti međunarodni naučni skup o folkloru, Folkloristika 1/2 (2016):133‒135
Autobiografija kao priča o sebi i o drugima, Folkloristika 2/1 (2017): 161‒165
 

Kalezić, Maja
Prilog proučavanju srpske istorijske fitonimije: Vuk Stefanović Karadžić, Srpski rječnik: istolkovan njemačkim i latinskim riječma (1818), Folkloristika 3/2 (2018): 55‒64

 

Karin, Vesna
Etnomuzikološka istraživanja Srba u Rumuniji, Folkloristika 1/1 (2016): 232‒236

 

Karanović, Zoja
Slike koje govore (beleške sa puta u Sohrai selima), Folkloristika 1/1 (2016): 127‒140
„Sitan kamen do kamena“: lirske pesme iz Timoka, Folkloristika 1/2 (2016): 99‒104
Žan­rov­sko-po­e­tič­ka is­tra­ži­va­nja ono­stra­nog sve­ta, Folkloristika 1/2 (2016): 115‒131
Najveća je žalost za bratom: O tekstu i o melodiji, Folkloristika 2/1 (2017): 19‒39
„Ćitna ćita progovara“: Nekoliko zaboravljenih pesama iz Timoka, Folkloristika 2/1 (2017): 101‒107
Kač, zemlja čuda, Folkloristika 2/1 (2017): 117‒139. 
„Bele ptice leteju, presno mleko noseju“: Nekoliko zaboravljenih basmi iz Timoka, Folkloristika 2/2 (2017): 133‒139
O duhovnoj vertikali srpske kulture, Folkloristika 2/2 (2017): 229–255
„Ne čudi se pijanom, ružnom i nemoj ukrasti“: verovanja u vezi sa trudnoćom, rođenjem i bolestima malog deteta, Folkloristika 3/1 (2018): 165‒171
Obredna leksika i ritualna praksa u vezi s rođenjem u Srpskom rječniku (1818) Vuka Stefanovića Karadžića, Folkloristika 3/2 (2018): 9‒22
Ponešto o pričanju i generisanju priče i o stvarnosti, pre svega, Folkloristika 3/2 (2018): 193–200

 

Lajić Mihajlović, Danka
Sećanje na prof. dr Dragoslava Devića, Folkloristika 3/1 (2018): 231–236

 

Liakhova, Iulia Viktorovna
Motiv «byk vyhodit iz ozera» v mongolʹskom folʹklore, Folkloristika 3/1 (2018): 39‒54

 

Lukić, Slavica
Sižejni model „Sekula i vila“ u dijahronijskoj i sinhronijskoj perspektivi, Folkloristika 1/1 (2016): 59‒77

 

Makarov, Semen
Hozjain holoda i duh ozer: vodjanye byki v jakutskoj mifologii, Folkloristika 2/2 (2017): 11‒​25

 

Marjanović, Vesna
Sećanje na Oliveru Vasić, Folkloristika 1/1 (2016): 259‒263
Tihomir Đorđević i narodne igre, Folkloristika 3/2 (2018): 67‒79

 

Marković, Mladen
Vodič kroz pevanje iz vika, Folkloristika 2/2 (2017): 248–250
Morfologija srpskih narodnih pesama, Folkloristika 3/1 (2018): 199–201
 

Miloradović, Sofija
Predlozi kao odredničke reči u Vukovom Srpskom rječniku (1818), Folkloristika 3/2 (2018): 33‒36

 

Milošević-Đorđević, Nada
Jedan pogled unazad ili ispovest, Folkloristika 1/2 (2016): 11‒27

 

Miljković, Marija
Peti međunarodni naučni skup Udruženja folklorista Srbije, Folkloristika 3/1 (2018): 211–218
 

Mirčov, Svetlana
Prepiska Tihomira R. Đorđevića i Jovana N. Tomića, Folkloristika 3/2 (2018): 81‒89

 

Mitić, Kristina
S onog na oni svijet: stara groblja i obredni ophodi, Folkloristika 1/2 (2016): 83‒96

 

Mladenović Mitrović, Marina
Pomeranje margine​, Folkloristika 1/2 (2016): 122‒124
Doprinos proučavanju humora, Folkloristika 2/1 (2017): 158–160
Narodne pripovetke u rukopisnoj zbirci Tihomira Đorđevića u Etnografskoj zbirci Arhiva SANU, Folkloristika 3/2 (2018): 107‒123

 

Pandurević, Jelenka
Krvca od obraza, i tome slično, Folkloristika 2/2 (2017): 241–244

 

Petreska, Vesna
Motivot predenje vo balkanskite narodni kulturi so poseben osvrt na makedonskata narodna kultura, Folkloristika 2/1 (2017): 63‒80 
 

Petrović, Sonja
Nekoliko epskih pesama iz zbirke Nikole T. Kašikovića Srpske narodne junačke pjesme iz Bosne i Hercegovine (1898), Arhiv SANU, Beograd, Etnografska zbirka, br. 245, Folkloristika 2/2 (2017): 171‒188
Filip Višnjić u sećanjima i pričanjima: povodom 250 godina od rođenja (1767–1834–2017), Folkloristika 2/2 (2017): 192‒223
Odabrani članci Radmile Pešić, Folkloristika 2/2 (2017): 234–236
Jubilarni zbornik radova o Vuku Karadžiću, Folkloristika 2/2 (2017): 237–240

 

Pitulić, Valentina
U spomen na profesora Vladimira Bovana, Folkloristika 2/2 (2017): 261–262

 

Popin, Aleksandra
Ljudska figura na usadnicima triju grobalja u oblasti Rasa, Folkloristika 2/1 (2017): 81‒98
Arapov grob u Novom Pazaru, Folkloristika 3/2 (2018): 91‒106

 

Popović Nikolić, Danijela
Pročitati sliku u drvetu​, Folkloristika 1/2 (2016): 127‒131
Terenska istraživanja usmenog stvaralaštva u Zaplanju, Folkloristika 3/1 (2018): 173‒183

 

Radivojević, Maja
„Nakićaj se, Lazare“, Folkloristika 3/1 (2018): 202–207

 

Radomirović, Maja
Predanja iz Like, Folkloristika 1/1 (2016): 141‒146.

 

Rakočević, Selena
Popular Music Genre in Interdisciplinary Narratives: Manele in Romania, Folkloristika 2/1 (2017): 166‒169

 

Ranisavljević, Zdravko
Igračka tradicija Vranja i okoline – etnokoreološka istraživanja i edukacija, Folkloristika 2/1 (2017): 177‒182

 

Rašić, Miloš
Igračka tradicija Vranja i okoline – etnokoreološka istraživanja i edukacija, Folkloristika 2/1 (2017): 177‒182

 

Redžić, Dijana
Obredni ophodi i običaji u Grdelici, Folkloristika 1/2 (2016): 105‒114

 

Repedžić, Aleksandar
Mafahabl – selo sreće (putopisna beleška), Folkloristika 2/1 (2017): 141‒150

 

Ristić, Bojan
Jedna sahrana u Knjaževcu 1969. godine: studija slučaja, Folkloristika 1/2 (2016): 9‒26
Vodeni bik u izvorima iz Lokve: Folkloristički i dijalektološki osvrt, Folkloristika 2/2 (2017): 47‒​61
Jubilej Tihomira Đorđevića u njegovom rodnom gradu, Folkloristika 3/2 (2018): 213–217

 

Roganović, Gordana
Tragovi, sećanje, opstajanje: Pedagoška vizija etnokoreologa Olivere Vasić, Folkloristika 1/1 (2016): 265‒272

 

Rossenov Malchev, Rossen
Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water bull” (Based on the Material from the Bulgarian regions of Montana and Vratsa), Folkloristika 2/2, 63‒83
 

Rozov, Aleksandr N.
Serija Byliny Svoda russkogo folʹklora i rossijskaja folʹkloristika (vtoraja polovina XX – načalo XXI vv.), Folkloristika 3/2 (2018): 127–136

 

Sarma, Rabindranath
Slike koje govore (beleške sa puta u Sohrai selima), Folkloristika 1/1 (2016): 127‒140
 

Savić, Ana
Folklorna anegdota kao izvor za rekonstrukciju slike jednog vremena, Folkloristika 2/2 (2017): 99‒130
 

Sikimić, Biljana
Tri slovenske „insularne“ tradicije u svetlu kulturne dijalektologije​, Folkloristika 1/1 (2016): 227‒231
Usmena istorija Zaglavka, Folkloristika 1/1 (2016): 250‒252
Folklorni pejzaž groblja (uvodnik), Folkloristika 1/2 (2016): 7‒8
Jezički pejzaž Karaševaka: nagrobni spomenici, Folkloristika 1/2 (2016): 43‒63
Ženska biografska priča​, Folkloristika 1/2 (2016): 125‒126
Životna priča Gordane Rajkov, Folkloristika 2/2 (2017): 245–247


Sorescu-Marinković, Annemarie
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Folkloristika 1/2 (2016): 27‒42
 

Stojanović, Dragana
Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa, Folkloristika 2/2 (2017): 251–255
 

Stojanović, Marina
Porodične priče iz Glibaća (opština Pljevlja), Folkloristika 2/2 (2017): 141‒169


Suvajdžić, Boško
Udruženje folklorista Srbije (2014‒2016), Folkloristika 1/1 (2016): 275‒279

Šemsović, Sead
Bašeskijine folklorističke zabilješke: Narodna vjerovanja i sujevjerja, Folkloristika 1/1 (2016): 43‒58
 

Škudrić, Marija
Predanja iz Like, Folkloristika 1/1 (2016): 141‒146
 

Štasni, Gordana
Složenice s nultim sufiksom u Vukovom Srpskom rječniku (1818) i njihovi nemački i grčki ekvivalenti, Folkloristika 3/2 (2018): 37‒53
 

Tausiet, Maria
„Smrt ne postoji“: Etnografsko-religijski intervju o zagrobnom životu, Folkloristika 2/1 (2017): 41‒62 

 

Todorović, Jovana
Tradicija ‒ karnevalizovani palimsest, Folkloristika 2/1 (2017): 170‒173
Kako pesnici razumeju žrtveni obred: „Nepočin-polje“ Vaska Pope kroz prizmu „Poetike žrtvenog obreda“ Miodraga Pavlovića, Folkloristika 3/1 (2018): 123‒145

 

Tomić, Snežana
Čudesni svet flore: biljni kod u sistemu tradicionalne kulture, Folkloristika 1/1 (2016): 237‒249

 

Tomić, Uroš
Murder Ballads in English: From Oral Tradition to Crime Fiction, Folkloristika 2/1 (2017): 7‒18
 

Trubarac Matić, Đorđina
Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World, Folkloristika 2/2 (2017): 7‒10
Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World. Part II, Folkloristika 3/1 (2018): 9‒12

 

Huțanu, Monika
Novi nadgrobni natpisi na vlaškom u istočnoj Srbiji, Folkloristika 1/2 (2016): 27‒42
 

Vidaković-Petrov, Krinka 
History and fiction in a bugarštica ballad from the Eastern Adriatic: “How the Natives of Perast Punished the Spanish Duke Don Karlo Who Disgraced Two Orphan Maidens of Perast in the Year 1537”, Folkloristika 1/1 (2016): 31‒42
 

Vlasov, Andrej N. 
Serija Byliny Svoda russkogo folʹklora i rossijskaja folʹkloristika (vtoraja polovina XX – načalo XXI vv.), Folkloristika 3/2 (2018): 127–136

 

Voldina, Tatyana
Mifologičeskie obrazy vodnyh duhov i obrjady poklonenija vode u obskih ugrov, Folkloristika 2/2 (2017): 27‒​46
 

Vranić, Ana
Razna folklorna građa iz Bavaništa, Folkloristika 3/2 (2018): 157–164

 

Vukmanović, Ana
Oživljeni pejzaž groblja: konceptualizacije smrti u usmenoj lirici, Folkloristika 1/2 (2016), 65‒82


Zakić, Mirjana
„Oj, kad će prođem Šar-planinu“: pesmom kroz Sirinićku župu, Folkloristika 3/1 (2018): 149‒164

 

Zlatković, Branko
Odgoj i zaštita dece u narodnoj tradiciji Župe aleksandrovačke, Folkloristika 2/1 (2017): 109‒115
Knjiga o Vuku, Folkloristika 3/2 (2018): 178‒181