| СР | SR | EN |

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

REVIEWS


Фолклористика 2/1 (2017): 153‒173
Аутори:
Смиљана Ђорђевић Белић
Maрина Младеновић Митровић
Даница Јовић
Селена Ракочевић
Јована Тодоровић

Текст: PDF

 


Смиљана Ђорђевић Белић, Фолклористичка истраживања (Савремена српска фолклористика III. Ур. Бошко Сувајџић, Данијела Поповић Николић, Данијела Петковић, Мирјана Бојанић Ћирковић. Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016, 292 стране) 153–157


Maрина Младеновић Митровић​, Допринос проучавању хумора (Иван Златковић. Ка поетици смеха. Хумор у српској усменој прози. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2017, 250 страна) 158–160


Даница Јовић, Аутобиографија као прича о себи и другима (Gordana Gorunović. Autobiografija u kontekstu. Ogledi iz etnografske antropologije. Beograd: Srpski genealoški centar, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu) 161‒165
 

Selena Rakočević, Popular Music Genre in Interdisciplinary Narratives: Manele in Romania (Manele in Romania. Cultural Expression and Social Meaning in Balkan Popular Music. Edited by Margaret Beissinger, Speranţa Rădulescu and Anca Giurchescu. Lanham, Boulder, New York, London: Rowman & Littlefield, 2016) 166‒169

 

Јована Тодоровић, Традиција ‒ карневализовани палимпсест (Canis lupus између обредне маске и књижевне животиње. Ур. Јеленка Пандуревић и Маја Анђелковић. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 326 страна) 170‒173