| СР | SR | EN |

1/1 (2016)


ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

 

РЕЧ УРЕДНИКА

УЗ ПРВИ БРОЈ ФОЛКЛОРИСТИКЕ
Нада Милошевић-Ђорђевић, Један поглед уназад или исповест 11‒27
 

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ
Krinka Vidaković-Petrov, History and fiction in a bugarštica ballad from the Eastern Adriatic: “How the Natives of Perast Punished the Spanish Duke Don Karlo Who Disgraced Two Orphan Maidens of Perast in the Year 1537” 31‒42
Sead Šemsović, Bašeskijine folklorističke zabilješke: narodna vjerovanja i sujevjerja 43‒58
Славица Лукић, Сижејни модел Секула и вила у дијахронијској и синхронијској перспективи 59‒77
Јована Дишић, Култ сестре Јелице у усменој традицији Црљенца 79‒124

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Зоја Карановић и Рабиндранат Шарма, Слике које говоре (белешке са пута у Сохраи селима) 127‒140
Марија Шкундрић и Маја Радомировић, Предања из Лике 141‒146

БИБЛИОГРАФИЈА
Даница Јовић, Библиографија часописа Караџић 149‒224

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Биљана Сикимић, Три словенске „инсуларне“ традиције у светлу културне дијалектологије 227‒231
Весна Карин, Етномузиколошка истраживања Срба у Румунији 232‒236
Снежана Томић, Чудесни свет флоре: биљни код у систему традиционалне културе 237‒249
Биљана Сикимић, Усмена историја Заглавка 250‒252
Невена Андрић, Савремена култура Рома у Србији: ромски хипхоп 253‒255

IN MEMORIAM: ОЛИВЕРА ВАСИЋ
Весна Марјановић, Сећање на Оливеру Васић (In memoriam ‒ Проф. др Оливера Васић (18. 8. 1946 – 28. 10. 2015) 259‒263
Гордана Рогановић, Трагови, сећање, опстајање: педагошка визија етнокореолога Оливере Васић 265‒272

ХРОНИКА
Бошко Сувајџић,
Удружење фолклориста Србије (2014‒2016) 275‒279