| СР | SR | EN |

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

REVIEWS


Фолклористика 1/1 (2016): 225‒255
Аутори:
Биљана Сикимић
Весна Карин
Снежана Томић ​
Невена Андрић

Текст: PDF

 


Биљана Сикимић, Три словенске „инсуларне“ традиције у светлу културне дијалектологије (Анна А. Плотникова, Славянские островные ареалы: архаика и инновации. Москва: Российская академия наук. Институт славяноведения, 2016, 319 страна) 227‒231

Весна Карин, Етномузиколошка истраживања Срба у Румунији (Јеленa Јовановић, Певачко наслеђе Срба у Горњем Банату у Румунији: сведочанства на истеку XX века. Посебна издања ‒ Монографије, књ. 81. Београд – Темишвар: Музиколошки институт САНУ, Савез Срба у Румунији, 2015, 338 страна) 232‒236

Снежана Томић, Чудесни свет флоре: биљни код у систему традиционалне културе (Гора љиљанова (биљни свет у традиционалној култури Срба). Зборник радова / Plants and herbs in traditional Serbian culture. Collection of papers. Уредиле Зоја Карановић и Јасмина Дражић. Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 249+165 страна) 237‒249

Биљана Сикимић, Усмена историја Заглавка (Бојан Ристић, Заглавак, у успоменама. Књажевац: Народна библиотека „Његош“, 2016, 106 страна) 250‒252

Невена Андрић, Савремена култура Рома у Србији: ромски хипхоп (Ана Банић Грубишић, Ромски хип хоп у Србији: музика и конструкција мањинског идентитета. Београд: Српски генеалошки центар, 2013, 214 страна) 253‒255