| СР | SR | EN |

2/2 (2017)


ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

 

TEMAT: ВОДЕНИ БИКОВИ И ВОДЕНЕ КРАВЕ У УСМЕНИМ ТРАДИЦИЈАМА СВЕТА (ур. Ђорђина Трубарац Матић)
Djordjina Trubarac Matić, Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World 7‒10
Семен Макаров, Хозяин холода и дух озер: водяные быки в якутской мифологии 11‒​25
Татьяна Волдина, Мифологические образы водных духов и обряды поклонения воде у обских угров 27‒​46
Сузана Ђорђевић Пејовић и Бојан Ристић, Водени бик у изворима из Локве: Фолклористички и дијалектолошки осврт 47‒​61
Rossen Rossenov Malchev, Processes of Culturological Adaptation of Natural Phenomena to the Traditional Models of Knowledge: The Case of the Demonological Entity Called the “Water bull” (Based on the Material from the Bulgarian regions of Montana and Vratsa) 63‒83
 

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ
Екатерина Анастасова,
Дерево, молния и история одной миграции 87‒97
Ана Савић, Фолклорна анегдота као извор за реконструкцију слике једног времена  99‒130
 

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Зоја Карановић и Весна Ђукић,
„Беле птице летеју, пресно млеко носеју“: Неколико заборављених басми из Тимока 133‒139
Марина Стојановић, Породичне приче из Глибаћа (општина Пљевља) 141‒169
Неколико епских песама из збирке Николе Т. Кашиковића Српске народне јуначке пјесме из Босне и Херцеговине (1898), Архив САНУ, Београд, Етнографска збирка, бр. 245, приредила Соња Петровић, 171‒188 
 

ФИЛИП ВИШЊИЋ У СЕЋАЊИМА И ПРИЧАЊИМА: ПОВОДОМ 250 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (1767–1834–2017), приредила Соња Петровић 
Вук Караџић о Филипу Вишњићу 192‒193
Симо Милутиновић Сарајлија, Дика слијепаца 194‒197
Никола Крстић, Мушицки о Филипу Вишњићу 198‒202
Аноним, К биљешкама о Филипу Вишњићу 202‒203
Ненадовић и Франкл, Варијанте анегдоте о опевању краве 203‒205
Змеановић и Познановић, Вишњић у причањима 206‒211
Аноним, Подизање споменика Филипу Вишњићу у Грку 212‒217
Милосављевић и Познановић, Како је Вишњић ослепео 218‒222
Јован Јовановић Змај о Вишњићу 222‒223

 

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Зоја Карановић,
О духовној вертикали српске културе 229–255
Соња Петровић, Одабрани чланци Радмиле Пешић 234–236
Соња Петровић, Јубиларни зборник радова о Вуку Караџићу 237–240
Јеленка Пандуревић, Крвца од образа, и томе слично 241–244
Biljana Sikimić, Životna priča Gordane Rajkov 245–247
Младен Марковић, Водич кроз певање из вика 248–250
Dragana Stojanović, Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa 251–255
 

ХРОНИКА
Смиљана Ђорђевић Белић,
Обележавање Вишњићевог јубилеја 259–260
In memoriam: Валентина Питулић, У спомен на професора Владимира Бована 261–262