| СР | SR | EN |

ФИЛИП ВИШЊИЋ У СЕЋАЊИМА И ПРИЧАЊИМА: ПОВОДОМ 250 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА (1767–1834–2017)


Фолклористика 2/2 (2017): 189‒225
Приредила: Соња Петровић
Текст: PDF

 

Поводом 250 година од рођења Филипа Вишњића, Уредништво Фолклористике доноси избор текстова о Филипу Вишњићу из пера Вука Караџића, Симе Милутиновића Сарајлије и Лукијана Мушицког, белешке Змеановића, Познановића, Милосављевића, затим анегдоте Константина Ненадовића и Франкла, шале и песму Јована Јовановића Змаја. 
 

Вук Караџић о Филипу Вишњићу 192‒193
Симо Милутиновић Сарајлија, Дика слијепаца 194‒197
Никола Крстић, Мушицки о Филипу Вишњићу 198‒202
Аноним, К биљешкама о Филипу Вишњићу 202‒203
Ненадовић и Франкл, Варијанте анегдоте о опевању краве 203‒205
Змеановић и Познановић, Вишњић у причањима 206‒211
Аноним, Подизање споменика Филипу Вишњићу у Грку 212‒217
Милосављевић и Познановић, Како је Вишњић ослепео 218‒222
Јован Јовановић Змај о Вишњићу 222‒223