| СР | SR | EN |

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ


Фолклористика 2/2 (2017): 229‒255
Аутори:
Зоја Карановић
Соња Петровић
Јеленка Пандуревић
Биљана Сикимић
Младен Марковић
Драгана Стојановић

Текст: PDF

 

Зоја Карановић, О духовној вертикали српске културе (Бошко Сувајџић. Орао се вијаше. Ниш: Филозофски факултет, Београд: Филолошки факултет, 2013, 413 стр.) 229–233
 

Соња Петровић, Одабрани чланци Радмиле Пешић (Радмила Пешић, О народној књижевности, прир. Снежана Самарџија, Чигоја штампа, Београд, 2016, 252 стр.) 234–236
 

Соња Петровић, Јубиларни зборник радова о Вуку Караџићу (Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014), уредила Нада Милошевић-Ђорђевић, САНУ, Научни скупови, књ. CLVI, Одељење језика и књижевности, књ. 27, Београд, 2015, XVI + 638 стр.) 237–240
 

Јеленка Пандуревић, Крвца од образа, и томе слично (Крв: књижевност, култура. Ур. Мирјана Детелић и Лидија Делић. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2016, 452. стр.) 241–244
 

Biljana Sikimić, Životna priča Gordane Rajkov (Izboriti se za izbor. Životna priča Gordane Rajkov. Prir. Milica Mima Ružičić Novković. Novi Sad: Centar „Živeti uspravno“, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Udruženje „Ženske studije i istraživanja“, Futura publikacije, 2017, 158 str.) 245–247
 

Младен Марковић, Водич кроз певање из вика (Димитрије О. Големовић. Певање „из вика“. Нова Варош: Друштво за неговање традиционалног певања из вика, 2016, 101 стр.) 248–250
 

Dragana Stojanović, Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa (Ana Hofman. Novi život partizanskih pesama. Beograd: Biblioteka XX vek, 2016, 210 str.)  251–255