| СР | SR | EN |

3/1 (2018)


ИМПРЕСУМ И САДРЖАЈ

 

TEMAT: ВОДЕНИ БИКОВИ И ВОДЕНЕ КРАВЕ У УСМЕНИМ ТРАДИЦИЈАМА СВЕТА II (ур. Ђорђина Трубарац Матић)
Djordjina Trubarac Matić
, Water-Bulls and Water-Cows in Oral Traditions of the World. Part II 9‒12
José Manuel de Prada-Samper, “I Have Already Seen in the Clouds”: The Nature of the Water-creature among the |xam Bushmen and their Modern Descendants 13‒​37
Юлия Викторовна Ляхова, Мотив «бык выходит из озера» в монгольском фольклорe 39‒54
Михаил Гардер, Редкая удача и смертельная опасность: коровы появляются из воды 55‒68
Нина Аксић, Варијанте предања о воденим биковима у југозападној Србији и граничним областима 69‒82

 

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ
Јована Дишић,
Веровање у судбину у записима из Црљенца 85‒122
Јована Тодоровић, Како песници разумеју жртвени обред: „Непочин-поље“ Васка Попе кроз призму „Поетике жртвеног обреда“ Миодрага Павловића 123‒145

 

ИСТРАЖИВАЊА И ГРАЂА
Мирјана Закић,
„Ој, кад ће прођем Шар-планину“: песмом кроз Сиринићку жупу 149‒164
Зоја Карановић, „Не чуди се пијаном, ружном и немој украсти“: веровања у вези са трудноћом, рођењем и болестима малог детета 165‒171
Данијела Поповић Николић, Теренска истраживања усменог стваралаштва у Заплању 173‒183

 

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ
Бојана Богдановић, Мали лексикони српске културе 187–189 
Смиљана Ђорђевић Белић, Биље у традиционалним културама Словена 190–198
Младен Марковић, Морфологија српских народних песамa 199–201
Јелена Јовановић и Маја Радивојевић, „Накићај се, Лазаре“ 202–207

 

ХРОНИКА
Марија Миљковић и Дејан Илић,
Пети међународни научни скуп Удружења фолклориста Србије 211–218
Милина Ивановић Баришић, Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије 219–223
Барбара Иванчич Кутин и Станка Дрновшек, Академик проф. др Марија Станоник, словеначки књижевни фолклориста, словениста, етнолог 224–228

 

IN MEMORIAM
Данка Лајић Михајловић,
Сећање на проф. др Драгослава Девића 231–236