| СР | SR | EN |

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ


Фолклористика 3/1 (2018): 187‒217


Аутори:
Бојана Богдановић
Смиљана Ђорђевић Белић
Младен Марковић
Јелена Јовановић и Маја Радивојевић

Текст: PDF

 

Бојана Богдановић, Мали лексикони српске културе (Мали лексикони српске културе. Етнологија и антропологија. Ур. едиције  Владимир Рогановић, ур. тома Љиљана Гавриловић. Београд: ЈП Службени гласник и Етнографски институт САНУ, 2017, 455 стр.) 187–189 

 

Смиљана Ђорђевић Белић, Биље у традиционалним културама Словена (Гора божурова. Биљни свет у традиционалној култури Словена / Гора пионовая. Растения в традиционной культуре Славян / Peony Mountain. Plants and Herbs in the traditional Slavic Culture. Ур. Зоја Карановић. Београд: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Удружење фолклориста Србије, 2017, 297 стр.) 190–198

 

Младен Марковић, Морфологија српских народних песамa (Сања Радиновић. Морфологија српских народних песама 1. Београд: Hema Kheya Neye, 2017, 175 стр.) 199–201

 

Јелена Јовановић и Маја Радивојевић, „Накићај се, Лазаре“ (Накићај се, Лазаре. Традиционално певање и свирање у извођењу студената Катедре за етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду. Прир. Сања Ранковић. Ур. Димитрије Големовић. Београд: Факултет музичке уметности, 2017) 202–207