| СР | SR | EN |

НАУЧНА КРИТИКА И ПОЛЕМИКА


Фолклористика 3/2 (2018): 193‒210


Аутори:
Зоја Карановић
Светлана Ћирковић
Бошко Сувајџић и Биљана Сикимић

Текст: PDF

 

Зоја Карановић, Понешто о причању и генерисању приче и о стварности, пре свега 193–200
 

Светлана Ћирковић, Одговор на приказ зборника радова Тимок. Фолклористичка и лингвистичка теренска истраживања 2015–2017 201–208
 

Бошко Сувајџић и Биљана Сикимић, Писмо Одбору за стандардизацију српског језика 209–210