| СР | SR | EN |

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ


Фолклористика 3/2 (2018): 175‒190


Аутори:
Смиљана Ђорђевић Белић
Бранко Златковић

Нина Аксић
Текст: PDF

 

Смиљана Ђорђевић Белић, Караџић Тихомира Ђорђевића („Караџић“ Тихомира Ђорђевића. Прир. Александар Никезић, Данијела Поповић Николић. Алексинац, Ниш: Центар за културу и уметност, Огранак САНУ, 2018) 175‒177
 

Бранко Златковић, Књига о Вуку (Бошко Сувајџић. Књига о Вуку. Београд: Албатрос плус, 2018) 178‒181
 

Смиљана Ђорђевић Белић, Нове интерпретацијe епских песама (Лидија Делић, Мирјана Детелић, Љиљана Пешикан Љуштановић. Главит јунак и остала господа. Анализе народних песама. Београд: Завод за уџбенике, 2018) 182‒187
 

Нина Аксић, Што би зимус на овна, то је љетос на оца (Милина Ивановић Баришић. Одевање у околини Београда – друга половина 19. и прва половина 20. века. Београд: Етнографски институт САНУ, 2017) 188‒190