| СР | SR | EN |

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

REVIEWS


Фолклористика 4/2 (2019): 211‒254


Аутори:
Дејан Илић
Бранко Златковић
Биљана Сикимић
Ана Савић
Сања Златановић

Текст: PDF


Дејан Илић, Српска фолклорна баштина Косова и Метохије (Савремена српска фолклористика V. Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту. Ур. Валентина Питулић, Бошко Сувајџић, Бранко Златковић, Дејан Ристић. Београд, Нови Сад, Призрен: Удружење фолклориста Србије, Матица српска, Богословија Светог Кирила и Методија, 2018, 478 стр.) 211–217


Бранко Златковић, О усменој и (за)писаној речи (Снежана Самарџија. Речи у времену. Београд: Српска књижевна задруга, 2018, 600 стр.) 219–225


Дејан Илић, Песме „на међи“ у Босанској вили (Јеленка Пандуревић. Из фолклорне ризнице Босанске виле: епско-лирске пјесме, књ. I и II. Београд, Нови Сад, Бања Лука: Институт за књижевност и уметност, Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2015, 2018) 227–233


Биљана Сикимић, Етномузиколошки записи из прве половине 20. века (Dr Vinko Žganec. Izvorne narodne pesme iz Sombora i okoline. Sombor: Gradski muzej Sombor, 2019, 389 str.) 235–242


Ана Савић, Дијахронијско-синхронијски преглед проучавања, утврђивање основа жанра и искорак ка даљим истраживањима предања (Predaja: Temelji žanra. Ur. Ljiljana Mraks i Evelina Rudan. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018, 478 str.) 243–249


Сања Златановић, Упоредна истраживања словачке и македонске народне баладе (Мартина Танески, Народната балада кај Словаците и Македонците од компаративен аспект. Прев. Славица Гаџова Свидерска. Битола: Восток, 2018, 115 стр.) 251–254