| СР | SR | EN |

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

REVIEWS


Фолклористика 5/1 (2020): 275–313


Аутори:
Селена Ракочевић
Марија Миљковић
Дејан Илић
Марко Ђорђевић
Смиљана Ђорђевић Белић
Ана Савић
Соња Петровић

Текст: PDF


Селена Ракочевић, Етномузиколошки допринос идентификацији и промоцији музичког наслеђа (Сања Ранковић и Мирјана Закић, Српско певачко наслеђе централног дела Косова и Метохије. Нови Сад: Матица српска, 2019, 312 стр.) 275–278


Марија Миљковић, Чувари идентитета (Валентина Питулић, Саздаде се бела црква. Српско народно стваралаштво Косова и Метохије. Андрићград: Андрићев институт, 2018, 308 стр.) 279–289


Дејан Илић, Структура епске песме (Данијела Петковић, Јунак и сиже епске песме. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2019, 581 стр.) 291–296

 

Марко Ђорђевић, Слојевитост симболике јелена у српској обредној лирици (Ђорђина Трубарац Матић, У јеленовом колу: мотив јелена у српској обредној лирици. Београд: Етнографски институт САНУ, Посебна издања 92, 2019, 254 стр.) 297–300

 

Смиљана Ђорђевић Белић, Krivopete: tradicija i transformacija (Barbara Ivančič Kutin. Krivopete: divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori. Studia Mythologica Slavica. Supplementa 13. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 174 str.) 301–303

 

Дејан Илић и Ана Савић, Фолклор о биљу и биље у фолклору (Гора калинова (биљни свет у традиционалној култури Словена). Ур. Зоја Карановић. Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“; Виљнус: Институт литванског језика, 2019, 416 стр.) 305–310

 

Соња Петровић, Пословичко наслеђе у српској периодици 19. века (Милорад Радевић, Пословице и изреке у српској периодици 1818–1877. Предговор и приређивање Миодраг Матицки. Библиотека усмене књижевности 19. Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2018, 139 стр.) 311–313