| СР | SR | EN |

ПРИКАЗИ И БЕЛЕШКЕ

REVIEWS


Фолклористика 5/2 (2020): 193–236

 

Аутори:

Магда Миликић
Смиљана Ђорђевић Белић
Сања Лазаревић Радак
Биљана Сикимић
Irma Marić
Соња Петровић
Татјана Томић
Текст: PDF

 

Магда Миликић, Нова читања Вуковог Рјечника (Зоја Карановић, Вуков речник и српска култура: Књига о заборављеним световима, Београд, Пожега: Вукова задужбина, Свитак, 2019, 211 стр.) 193–196


Смиљана Ђорђевић Белић, Фолклор и методолошки плурализам (Савремена српска фолклористика VII. Ур. Бошко Сувајџић, Данка Лајић Михајловић и Данијела Поповић Николић. Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ – Крушевац: Народна библиотека, 2020, 501 стр.) 197–201


Сања Лазаревић Радак, Укус путовања (Ђорђе С. Костић, Трпеза за уморне путнике. Београд: Геопоетика, 2019, 288 стр.) 202–205


Биљана Сикимић, Прича о глувонемом перачу прозора (Драгољуб Б. Ђорђевић и Драган Тодоровић, Тома Семафорџија. Социолошки портрет перача шофершајбни. Нови Сад: Прометеј, Ниш: Машински факултет, 2020, 264 стр.) 206–208


Irma Marić, Bosanska usmena tradicija u kulturi sveta (Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta, zbornik radova Prvog međunarodnog kolokvija, Međunarodni forum Bosna, Muzej Hercegovine, urednici Aldina Ademović, Asim Krhan, Mirsad Kunić, Rusmir Mahmutćehajić, Sarajevo: Dobra knjiga, 2018, 362 str.) 209–212


Соња Петровић, Нове студије из савремене македонске фолклористике (Весна Петреска, Побратимството во народната култура: Побратимството на Говедар Камен, Скопје: Институт за фолклор „Марко Цепенков“, 2019, 252 стр; Лидија Стојановиќ, Архиви на меланхолија, Скопје: Л. Стојановиќ, 2018, 200; Ана Мартиноска, Културни парадокси (Родот, етницитетот и идентитетот во фолклорот и литература) / Cultural Paradoxes (Gender, Ethnicity and Identity in Folklore and Literature), Скопје: Институт за македонска литература, 2014, 177 + 168 стр.) 213–221


Smiljana Đorđević Belić, The Other World Conceptualisations in EuropeanTraditions and Cultures (Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication. Ed. Éva Pócs. Cambridge Scholars Publishing, 2019, 487 pages) 222–228


Smiljana Đorđević Belić, Traditional Medicine as a Hybrid Culture Phenomenon (The Magical and Sacred Medical World. Ed. Éva Pócs. Cambridge Scholars Publishing, 2019, 525 pages) 229–233

 

Татјана Томић, Плесна пракса Динараца у Војводини (Весна Карин, Плесна пракса Динараца у Војводини. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Академија уметности, 2018, 421 стр.) 234–236