| СР | SR | EN |

Слике света – традиционални и савремени фолклор у интердисциплинарном контексту

Pictures of the World - Traditional and Contemporary Folklore in Interdisciplinary Context


Фолклористика 5/2 (2020): 9–14
Аутор: 
Лидија Стојановиќ
Текст: PDF
https://doi.org/10.18485/folk.2020.5.2.1