| СР | SR | EN |

ЛИСТА РЕЦЕНЗЕНАТА ЗА 2016.


др Лидија Делић, Институт за књижевност и уметност, Београд

др Сања Златановић, Етнографски институт САНУ, Београд

проф. др Зоја Карановић, професор Универзитета у пензији

проф. др Весна Марјановић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда

доц. др Данијела Поповић Николић, Филозофски факултет, Ниш

проф. др Селена Ракочевић, Факултет музичке уметности, Београд

др Биљана Сикимић, Балканолошки институт САНУ, Београд

проф. др Бошко Сувајџић, Филолошки факултет, Београд

др Марка Томић Ђурић, Балканолошки институт САНУ, Београд