| СР | SR | EN |

ЛИСТА РЕЦЕНЗЕНАТА ЗА 2020.


проф. др Наташа Аврамовска, Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопље

проф. др Дејан Ајдачић, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

проф. др Екатерина Анастсова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН, София

др Ана Вукмановић, независни истраживач, Београд

проф. др Љиљана Гавриловић, Етнографски институт САНУ, Београд; Филозофски факултет, Универзитет у Београду

проф. др Анна Иванова, Филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва

др Ермис Лафазановски, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопље

Данијела Мазић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

проф. др Весна Марјановић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда

проф др Ана Мартиноска, Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопље

др Гоце Наумов, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип

проф. др Јеленка Пандуревић, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци

др Весна Петреска, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопље

др Катерина Петровска-Кузманова, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопље

проф. др Данијела Поповић Николић, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

др Ивица Тодоровић, Етнографски институт САНУ, Београд

проф. др Никос Чаусидис, Институт за историју уметности и археологију, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопље