| СР | SR | EN |

ИНДЕКСИРАЊЕ


Студије објављене у Фолклористици индексирају се у:

 

www.doiserbia.nb.rs

www.doi.fil.bg.ac.rs

www.crossref.org

 

Дигиталне копије часописа архивирају се у Дигиталном репозиторијуму Народне библиотеке Србије.

 

www.repozitorijum.nb.rs